background image
15
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Nowa publikacja PTH
W dniu 24.01.2009 r. na niedzickim zamku odbyła się promocja książki „ZWIĄZEK GÓRALI SPISZA I ORAWY
W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWA, NARODU I PAŃSTWA 1931-1939” pod redakcją Roberta Kowalskiego. Książkę
można nabyć w księgarniach w Zakopanem, Krakowie, Nowym Targu (Rynek 22) oraz w siedzibie PTH w Nowym Targu
ul. Nadwodnia 5 po uzgodnieniu tel. 502 418 742 ew. z wysyłką pocztową zamawiając pozycję mailem kowalskiroh@
poczta.fm Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu działa od 2003 roku. Jego celem jest rozwój
historycznych badań regionalnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Ziemi Pod-
babiogórskiej. Nowością jest współpraca ze Związkiem Mniejszościowych Samorządów Polskich Województwa Borsod-
Abaúj-Zemplén na Węgrzech celem wydania w języku polskim dokumentacji osadnictwa polskich górali w Derenku.
Wielkie Spiskie Granie i Poradnia Rehabilitacyjna
w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych
Podczas koncertu charytatywnego, który odbył się 13 lipca ubiegłego roku w Łapszach Niżnych
zebrano 18.213.09 zł, 12 dolarów, 1 euro i 90 koron słowackich na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
do Poradni Rehabilitacyjnej w remontowanym obecnie łapszańskim Ośrodku Zdrowia. Remont budynku trwa i zakończy
się we wrześniu tego roku. Zaraz po jego zakończeniu rozpoczną się prace przygotowujące nowe piwnice budynku na po-
mieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej, gdzie znajdzie się zakupiony wkrótce sprzęt rehabilitacyjny. Poradnia powinna być
udostępniona pacjentom z początkiem roku 2010.
Zebrana podczas koncertu kwota pokrywa część zakupu potrzebnego sprzętu, Podstawowy sprzęt niezbędny do funk-
cjonowania takiej poradni kosztuje ok. 60 tys. zł. Widząc potrzeby mieszkańców i mając na celu nasze wspólne dobro
chcemy zorganizować po raz kolejny 12 lipca charytatywny koncert Wielkie Spiskie Granie, podczas którego będziemy
kontynuować będziemy zbiórkę środków finansowych na zakup całości sprzętu rehabilitacyjnego. W planowanym progra-
mie koncertu znajdą się m. in., występy zespołów, kapel: „Sztab”, „Black Seven”, „Detox” i orkiestr naszych lokalnych
i tych występujących gościnnie, podsumowanie organizowanego po raz pierwszy w szkołach naszej gminy „Konkursu
talentów”, nowy repertuar kabaretu „Truteń”, licytacja, loteria, dobry bufet i dobra zabawa. Gwiazdą tegorocznego kon-
certu będzie wyjątkowy występ zespołu „Brathanki”. Koncertowi towarzyszyć będzie organizowana po raz kolejny przez
Ośrodek Zdrowia Biała Niedziela.
Znając państwa hojność i zaangażowanie, których dowodem jest sukces ubiegłorocznego koncertu zwracamy się z
prośbą o pomoc w organizacji koncertu czy to przez wsparcie finansowe samej kwesty czy sponsorowanie części organi-
zacyjno – technicznej (np. koszt występu niektórych zespołów, namiot, nagrody w loterii, przedmioty do licytacji).
Koncert Wielkie Spiskie Granie udowodnił, że można zrobić coś, co będzie dla mieszkańców naszego regionu i przy-
jemnością, i będzie służyło nam wszystkim.
Osoby i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niedzicy, nr telefonu
018 26 29 484 lub z członkami łapszańskiego zespołu „Sztab”.
Z poważaniem
Organizatorzy: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, Ośrodek
Zdrowia w Łapszach Niżnych, Gminny Ośrodek Kultury w Nie-
dzicy oraz osoby współpracujące i wolontariusze.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG