background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
28
F
RYDMAN
Józef Prelich
ur. 18.07.1963, tel. (018) 28 510 34
Rada Sołecka:
Piotr Wojtaszek, Maria Iglar,
Dominik Błachut, Tadeusz Prelich,
Stanisław Kawa, Tadeusz Kawa
F
ALSZTYN
Stefan Dudas
ur. 24.07.1942, tel.26 292 78
Rada Sołecka:
Stefan Rusnaczyk, Jan Jasiątek,
Helena Klimczak, Robert Klimczak
N
IEDZICA
-Z
AMEK
Józef Jezierczak
ur. 01.07.1948, tel. 018 26 292 27
Rada Sołecka:
Jan Kiedziuch, Eugeniusz
Kowalczyk, Jan Janos
Walenty Milaniak
S
OŁTYSI
WSI
I
RADY
SOŁECKIE
W
GMINIE
Ł
APSZE
N
IŻNE
- 2007
R
.
K
ACWIN
Józef Szewczyk
ur. 18.12.1954, tel. 018 26 272 32
Rada Sołecka:
Jan Radecki, Stefan Kubaszek,
Andrzej Toniasz, Jan Molitoris
N
IEDZICA
Jan Nowak
ur. 12.03.1951, tel. 018 26 293 74
Rada Sołecka:
Jan Galik, Józef Łukuś,
Zdzisław Majerczak, Józef Nowak,
Józef Wiśniowski, Milan Neupauer,
Ł
APSZE
N
IŻNE
Edward Hatała
ur. 04.08.1951, tel. 018 26 59 111
Rada Sołecka:
Józef Kapołka, Józef Nowak,
Józef Tymek, Bolesław Stanek,
Jan Bryja, Antoni Horoba
Ł
APSZE
W
YŻNE
Antoni Sołtys
ur. 22.05.1946, tel. 018 26 59 794
Rada Sołecka:
Edward Biziak, Jan Budz,
Stefan Kiedziuch, Józef Mazurek
T
RYBSZ
Franciszek Milon
ur. 17.09.1957, tel. 018 28 56 434
Rada Sołecka:
Józef Biziak, Julia Miśkowicz,
Wincenty Rabiański, Franciszek
Wadowski
Ł
APSZANKA
Franciszek Swoczyk
ur. 16.10.1958, tel. 018 26 59 711
Rada Sołecka:
Edward Cipta, Józef Gielata,
Józef Janeczek, Ludwik Sołtys