background image
29
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
Po raz piąty z rzędu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czar-
nej Górze organizowany był Festyn czarnogórski. Dochód z im-
prezy organizatorzy przekazują na potrzeby miejscowej szkoły
– marzeniem dzieci i młodzieży jest budowa sali gimnastycznej.
Na otwarcie imprezy zagrała młodzieżowa orkiestra z Kacwi-
na, potem występowały zaproszone zespoły regionalne. Cały
czas prowadzona była loteria, nie zabrakło jadła i napitku. Pu-
bliczność rozbawił do łez kabaret „Truteń”. Były też licytacje
i konkursy. Emocje sięgnęły zenitu, gdy prowadzący (Staszek
Łukaszczyk z Bukowiny) zapowiedział konkurs siłaczy. Za ręce
złapało się wielu chętnych, aż w końcu wyłoniono parę fina-
łową. Wygrał Adam z Jurgowa. Po emocjonujących chwilach
przyszedł czas na uspokojenie i zabawę taneczną przy muzy-
ce zespołu „Bajeranci”.
Oprócz tego festyn zorganizowano również w Brzegach
koło mostu na Białce, a także w Leśnicy obok szkoły. W tym
roku brakowało jedynie festynu w Rzepiskach, co dziwi, gdyż
sceneria jest tam urzekająco piękna a ludzie ze wszech miar
Już po raz 4. Młodzieżowy Dom Kultury z Nowego
Targu, Aeroklub Tatrzański oraz Urząd Gminy w Buko-
winie Tatrzańskiej zorganizowali zawody modeli makiet
szybowców zdalnie sterowanych na zboczu – miejsce:
szczyt Czarnej Góry. Start odbywał się z ziemi - z lin
gumowych. Należało utrzymać się w powietrzu 5 mi-
nut a następnie w ciągu 2 minut wylądować jak najbli-
żej celu. Uczestnicy latali w dwóch grupach: I grupa -
modele do 3 metrów, II grupa - modele powyżej 3 m.
W sobotę 19 sierpnia rozegrano 5 kolejek przy prawie
bezwietrznej pogodzie, czego skutkiem były m.in. roz-
bite modele, które nie mogły bezpiecznie wylądować
w wyznaczonym miejscu. W niedzielę 20 sierpnia 2006
roku powiało z zachodu, co dało szansę utrzymać się przy
V F
ESTYN
CZARNOGÓRSKI
weseli i skorzy do wspólnej zabawy. Warto wspomnieć, że im-
prezy te wspiera każdorazowo budżet gminny kwotą ok. 2.500
złotych.
(jb)
krawędzi zbocza. W tym dniu prawie wszyscy zrobili
„maxa”. Wyniki przedstawiają się następująco: w klasie
do 3 metrów: 1 miejsce – jak w zeszłym roku - Zbigniew
Rusinek – model szybowca Junior, 2 miejsce Krzysztof
Witek - niemiecki szybowiec transportowy, 3 miejsce
Jan Wolf - model szybowca Swift. W klasie powyżej
3 metrów: 1 miejsce Krzysztof Witek - DG 800, 2 miej-
sce Jan Trzopek – szybowiec Fox, 3 miejsce Jan Sejud
– szybowiec Jaskółka. W sumie wystartowało 15 zawod-
ników. Wypada w końcu poinformować, że współorgani-
zatorem zawodów jest nasz kolega Arkadiusz Morawski.
Aktywnie współtworzy z nami gazetę a także promuje
modelarstwo i Spisz (zwłaszcza Czarną Górę) na swojej
prywatnej stronie internetowej www.f3f.pl (red)
IV Z
AWODY
M
AKIET
S
ZYBOWCÓW
NA
ZBOCZU
C
ZARNEJ
G
ÓRY
