background image
17
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
W Zakopanem, w dniach 18-26 sierpnia
2006 roku odbył się tegoroczny XXXVIII
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem
Górskich. Na konkurs zjechały się zespo-
ły z całego świata. Polskę reprezentowały
zespoły: „Podhale – grupa spiska” z Jur-
gowa, „Spod Kicek” z Mordarki, „Regle”
z Poronina, „Oldrzychowice” z Oldrzy-
chowic. Szczegółowe informacje o festiwalu oraz pre-
zentacje zespołów czytelnicy znajdą na stronach www.
zakopane.pl/festiwal_2006 , gdzie zamieszczona zosta-
ła także informacja o spiskim zespole i naszym regionie.
Zespół zaprezentował m.in. popularny do dziś na Spiszu
zwyczaj „Ogrywania mojek”. Zespół jurgowski występo-
wał w tym roku wielokrotnie, z dużym zaangażowaniem
i obyciem na scenie. Co roku zespół uczestniczy w tar-
11.10.06 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Trybszu oraz ma-
luchy z dwóch oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w wyciecz-
ce całodniowej do Krakowa. Klasy młodsze wraz z przedszkolakami
zwiedzały Kraków trasa „Baju – Baju...” czyli śladami legend, a starsi
uczniowie przeszli Drogą Królewską. Po takim spacerze dzieci przeje-
chały autobusami (podróżowaliśmy dwoma) do Centrum Plaza, gdzie
w kinie IMAX obejrzały film „Po rozum do mrówek” w wersji trój-
wymiarowej. Kolejnym punktem wyprawy był Park Wodny, w którym
dzieci spędziły dwie godziny. Pełni niezapomnianych przeżyć wrócili
do Trybsza. Warto dodać, że w wycieczce uczestniczyły także mamy
naszych dzieci.
Wycieczka była dofinansowana ze środków Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności w ramach realizacji przez nasza szkołę progra-
mu „English Teaching”- „Małe Centrum Języka Angielskiego”. Szko-
ła zaprosiła inne placówki z terenu naszej gminy do wzięcia udziału
w konkursie na napisanie wiersza w języku angielskim, a także do
Małego Festiwalu Form Teatralnych w języku angielskim. O wynikach
programu i konkursach napiszemy w późniejszym czasie.
Julia Miśkowicz
W reprezentacji Polski
gach sztuki ludowej tzw. „CEPELIADZIE”, a jego wy-
stępy na krakowskim rynku przyjmowane są przez pu-
bliczność z dużym entuzjazmem. Zespół jest wyśmieni-
tym promotorem kultury spiskiej i góralszczyzny w całym
swym bogactwie poszczególnych subregionów (Podhale,
Spisz, Orawa, Gorce i Pieniny).
red.
Fot. Henryk Martinczak - zdjęcia zespołu z występów
z „Dnia Polowaca” w Jurgowie
Byliśmy w Krakowie

Konkurs spiskich szopek
Mam przyjemność poinformować, że w b.r. po raz dziewiąty
w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych jest organizowany kon-
kurs szopek spiskich, wykonywanych przez dzieci szkolne, z pomo-
cą ich rodziców. Ewenementem konkursu jest fakt, że organizatorzy
nagradzają autorów wszystkich szopek przyjętych do konkursu. Ter-
min zgłaszania wszystkich prac od 27 listopada do 4 grudnia 2006r.
w godzinach pracy 8 00 –15 00 w sekretariacie Szkoły.
W dniach od 5– 8 grudnia wystawione do konkursu szopki bę-
dzie można ocenić przyznając punkty dla każdej z nich. Szopki będą
ponumerowane wg kolejności zgłoszenia. Na podstawie przyznanych
każdej szopce, przez wszystkie zwiedzające i głosujące osoby, ilości
punktów jury poda wyniki głosowania i zajęte miejsca. Wystawione
do konkursu szopki można będzie obejrzeć na stronie internetowej
łapszańskiej podstawówki www.szkola.lapsze.prv.pl
W niedzielę 17 grudnia o godz.15 00 w holu budynku Szkoły Pod-
stawowej w Łapszach Niżnych zostaną odczytane wyniki konkursu,
wręczone nagrody i przeprowadzona aukcja wspomnianych prac.
Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie konkursu
umieszczonym na wspomnianej stronie internetowej.