background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
34
1. Zofia Kuchta jest moją mamą i jest na rencie.
Matka- Kwiat ciągle kwitnący
Matka- miłość nigdy nie gasnąca
Matka –skarb najdroższy
Matka kochana i zawsze kochająca
Natalia Kuchta, Dębno
2. Agnieszka Pająk
Pani Agnieszka Pająk jest wychowawcą świetlicy. Dla
mnie to właśnie ta osoba jest nie całkiem obca gdyż pra-
cuje na świetlicy od pewnego czasu.
Pani Agnieszka Pająk daje dobry przykład osoby zadowo-
lonej z życia, pełnej radości i zawsze uśmiechu na twa-
rzy. Jest ona super, bo zawsze umie pomóc, doradzić. Ale
gdy ją ktoś zdenerwuje to trzeba niekiedy się chować albo
udawać, że się nie słyszało.
Pani Agnieszka jest fajna
Pomoże ci w każdej sytuacji
A w razie problemów
Zawsze znajdzie rozwiązanie.
Pomoże rozwiązać zadanie
I nikomu o tym nie powie
Zawsze, każdego dnia
Jest wesoła, uśmiechnięta i wypoczęta.
Dariusz Firfas, Harklowa
3. Andrzej Milon
Pan Andrzej Milon ma już ok. 80 lat. Z zawodu był rol-
nikiem. Był radnym w gminie. Nasza wieś wybierała Go
ponieważ był bardzo aktywny, społecznie działał.
Pan Andrzej Milon wykazywał się aktywnością społecz-
ną, interesował się ogólnymi problemami społecznymi
i polityką, co w czasach trudnego dostępu do radia, te-
lewizji i gazet, na wsi (lata 60, początek 70 ) było trud-
ne. Jego częste wyjazdy do Zakopanego, Nowego Targu,
Krakowa, Bukowiny umożliwiły kontakt z aktualnymi
problemami i możliwościami ich rozwiązywania. Jako
człowiek obyty był wybierany na funkcje wiejskie (pod-
sołtys, radny parafialny) i gminne oraz powiatowe (rad-
ny). Dzięki kontaktom z działaczami środowiskowymi
i urzędnikami miał możliwość załatwienia wielu spraw
mieszkańców wsi oraz załatwienia pieniędzy na inwe-
stycje wiejskie. Dzięki jego staraniom i poparciu oraz
współpracy mieszkańców został zbudowany, pod koniec
lat 60, kościół p. wezw. Przemienienia Pańskiego. Zbu-
dowano utwardzoną a później asfaltową drogę z Trybsza
do Czarnej Góry Zagóry. Załatwił również, przy współ-
pracy z dyrektorem, rozbudowę szkoły podstawowej. Po
ukończeniu budowy drogi, przyczynił się do uzyskania
połączenia autobusowego z Nowym Targiem i Zakopa-
nym. Inne osiągnięcia to: działalność kulturalna, zespół,
powstanie sklepu. Jak na jedną osobę wykonał mnóstwo
pracy na rzecz środowiska.
W Cornyj Górze
Jest roboty tyle
Momy ludzi no i duzo chynci
Momy sfoka co pomogo
Zawse dobrze radzi
Momy sfoka co pomogo
Zawse dobrze radzi
Do roboty zawse pirsy leci
Tu pomogo a tu zaś tam leci
Kieby u nos go nie było
Marnie to by było
Kieby u nos go nie było
Marnie to by było
Kieby nie łon drogi by nie było
Po marasie tu by się chodzilo
Ale ujek nom pomogo
I pomocnom rynke podo
Ale ujek nom pomogo
On i pomocnom rynke podo.
Sylwia Kiernoziak, Czarna Góra
Bohaterowie pieśni gminnej
W ramach programu Lider+ odbyło się spotkanie z młodzieżą spiską i podhalańską na niedzickim zamku, podczas
którego uczniowie gimnazjum pisali wypracowanie na temat zasłużonych ludzi dla rozwoju małej ojczyzny.
Oto niektóre z wypowiedzi: