background image
37
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
W mijającym roku szkolnym w na-
szej gminie rozegraliśmy zawody w
następujących dyscyplinach
1. Mini piłka ręczna dziewcząt
2. Mini piłka nożna kl. IV
3. Unihokej chłopców kl. VI
4. Unihokej chłopców kl. IV
5. Unihokej dziewcząt kl. VI
6. Unihokej dziewcząt kl. IV
7. Biegi przełajowe indywidualne i
drużynowe
8. Świąteczny konkurs „ Baw się ra-
zem z nami”
9. Indywidualny i drużynowy turniej
tenisa stołowego
10. Halowy turniej piłki nożnej chłop-
ców kl. VI
11. Halowy turniej piłki nożnej chłop-
ców kl. IV
12. Halowy turniej piłki nożnej dziew-
cząt kl. VI
13. Turniej w „Dwa Ognie” kl. I –
III
Uzyskane punkty:
Mini piłka ręczna dziewcząt
1. Frydman – 6
2. Kacwin – 5
3. Łapsze Niżne – 4
4. Niedzica – 3
Unihokej chłopców kl. IV
i młodszych
1. Frydman – 6
2. Kacwin – 5
3. Łapsze Niżne – 4
4. Trybsz – 3
5. Łapsze Wyżne – 2
Biegi przełajowe
1. Frydman - 7
2. Niedzica - 6
3. Łapszanka- 5
4. Kacwin – 4
5. Trybsz – 3
6. Łapsze Wyżne - 2
7. Łapsze Niżne – 1
Unihokej dziewcząt kl. VI
i młodszych
1. Łapsze Niżne - 6
2. Frydman – 5
3. Kacwin - 4
4. Trybsz - 3
5. Łapsze Wyżne - 2
6. Niedzica -1
Mini piłka nożna kl. IV
1. Frydman - 6
2. Łapszanka – 5
3. Niedzica -= 4
4. Łapsze Niżne – 3
5. Łapsze Wyżne – 2
6. Kacwin – 1
Unihokej dziewcząt kl. IV
i młodszych
1. Łapsze Niżne - 6
2. Frydman – 5
3. Niedzica – 4
4. Kacwin - 3
5. Łapsze Wyżne -2
Unihokej chłopców kl. VI
i młodszych
1. Frydman – 6
2. Łapsze Niżne – 5
3. Kacwin – 4
4. Niedzica- 3
5. Łapsze Wyzne – 2
6. Trybsz – 1
„Baw się razem z nami”
1. Frydman – 8
2. Falsztyn -7
3. Łapsze Niżne – 6
4. Łapszanka – 5
5. Kacwin – 4
6. Trybsz – 2
7. Łapsze Wyżne - 1
Turniej tenisa stołowego
1. Kacwin – 6
2. Frydman – 5
3. Łapsze Niżne- 4
4. Łapsze Wyżne – 3
5. Trybsz – 2
6. Niedzica- 1
Halowy turniej piłki nożnej kl. IV
i młodszych
1. Frydman - 7
2. Łapszanka – 6
3. Łapsze Niżne – 5
4. Kacwin – 4
5. Niedzica – 3
6. Łapsze Wyżne – 2
7. Trybsz- 1
Halowy turniej piłki nożnej
chłopców kl. VI
1. Frydman – 6
2. Łapsze Niżne – 5
3. Kacwin – 4
4. Niedzica – 3
5. Trybsz – 2
6. Łapsze Wyżne – 1
Halowy turniej piłki nożnej
dziewcząt
1. Frydman -- 6
2. Łapsze Niżne – 5
3. Kacwin – 4
4. Łapszanka – 3
5. Łapsze Wyżne – 2
6. Trybsz – 1
Końcowa tabela punktowa
1. Frydman
2. Łapsze Niżne
3. Kacwin
4. Niedzica
5. Łapszanka
6. Łapsze Wyżne
7. Trybsz
Zespół z Łapszanki startował w zawo-
dach 5 razy zajmując 2 drugie miej-
sce, raz miejsce trzecie i 2 razy miej-
sce czwarte.
W świątecznym turnieju „Baw się
razem z nami” wystartował zespół
z Falsztyna zajmując drugie miejsce.
Zawody odbywają się w różnych
miejscach: na szkolnych boiskach we
Frydmanie, Niedzicy, w hali sporto-
wej w Łpszach Niżnych, w Sali gim-
nastycznej w Niedzicy, na boiskach
LZS we Frydmanie i Niedzicy. Zawo-
ROK SZKOLNY 2005/06
SPORT SZKOLNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH