background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
30
Od 23 lipca do 28 sierpnia w każdy weekend , w każdej gminie
powiatu odbędą się: koncerty, zabawy, spotkania promujące trady-
cje regionu podhalańskiego. W myśl zasady "Tatrzańskich Wici",
każda gmina zaprasza turystów do siebie, by zaprezentować to,
co ma najlepszego, z czego słynie, czym chciałaby się pochwalić.
I tak 23 i 24 lipca odbędzie się Święto Olczy w Zakopanem
w ramach, którego odbędą się II amatorskie zawody w powo-
żeniu zaprzęgami. 30 lipca będziemy mogli spróbować pyszne-
go pstrąga na "Święcie Pstrąga", a 31 lipca możemy uczestni-
czyć w Wyborze Nojśwarniyjsyj Góralecki w Białym Dunajcu.
31 lipca Jurgów zaprosi na "Dzień Polowaca" na kolejne spo-
tkania z tatrzańskimi myśliwymi. W Białce Tatrzańskiej trady-
cyjnie zostanie wybrany nowy Harnaś, który będzie panować
na Podhalu przez 2005 rok (6 sierpnia). Odbędą się tam też wy-
bory Cepra i Ceperki roku (7 sierpnia). Na placu pod Gubałów-
ką w Zakopanem odbędzie się przez impreza pod hasłem "Fe-
stiwal Oscypka" (13 -14 sierpnia).
„Festiwal Oscypka” 13 - 14 sierpnia 2005r. plac pod Gu-
bałówką w Zakopanem Osypek na Podhalu to jeden z najważ-
niejszych przysmaków kulinarnych. Przywędrował do nas wraz
z całą kultura wołoską /kultura pasterska/ i stanowił jeden ze
środków płatniczych. Aktualnie oscypek to jeden z ważniej-
szych produktów turystycznych sławiący nasz region poza
granicami kraju. Z tego tytułu też organizowany jest "Festi-
wal Oscypka" podczas, którego pokazana jest m.in. produkcja
osypka, różne sposoby jego zastosowanie w kuchni oraz zawo-
dy. Odbywa się to z udziałem samych fachowców, czyli baców
oraz publiczności. "Próba smaku", czyli konkurs na najlepszy
oscypek, "Najpiękniejszy Oscypek", gdzie brane są pod uwagę:
wielkość, kształt i kolor osypka, "Pucynie Oscypka", "Dojenie
i strzyżenie owiec" zawody dla baców, juhasów i honielników.
Przez cały czas trwania Festiwalu odbywają się występy zespo-
łów regionalnych, degustacja potraw góralskich oraz oscypka,
buncu i żętycy.
Tatrzańskie Wici!
PROGRAM „III DNIA POLOWACA” w Jurgowie
13.00 - msza Święta dziękczynna (polowa)za myśliwych.
14.00 - rozpoczęcie zawodów strzeleckich o "Jurgowską Flin-
tę" - rejestracja uczestników,
14.30 - Otwarcie "Dnia Polowaca"- sygnały myśliwskie,
15.00 - występ Zespołu Regionalnego "Mali Miętusianie"
z Cichego.
15.30 - pasowanie na POLOWACA,
16.00 - występ zespołu regionalnego PODEGRODZIE z Podegro-
dziak/Nowego Sącza,
16.45 - konkursy kulinarne i sprawnościowe (myśliwskie),
17.00 - występ zespołu Regionalnego PODHALE - grupa spiska
z Jurgowa,
17.30 - rozstrzygnięcie konkursów i degustacja potraw myśliwskich,
18.00 - występ orkiestry dętej z Jurgowa,
19.00 - rozpalenie watry Tatrzańskich Wici i zabawa taneczna,
Imprezie towarzyszyć będzie:
- gry i zabawy oraz gawędy i anegdoty myśliwskie,
- wielka loteria fantowa , której dochód zostanie przeznaczony na reno-
wację XVII wiecznego ołtarza w kościele w Jurgowie,
- potrawy i ciasta jurgowskie przygotowane przez gaździny z Jurgowa,
Na niedzielę 20 sierpnia 2006 roku zapowiedziany został V Fe-
styn Czarnogórski organizowany na placu przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Czarnej Górze ul. Nadwodnia.
Red.
Zapraszamy
na XI Śpiską Watrę
w niedzielę 2 lipca 2006 r.
na Niedzicki Zamek
od godz. 14.00
Jak tyn cas ucieko...
Powiadali ludzie starzi,
Ze sie kurcyć bedom dni.
Cas poganioł be kazdego
Tak młodego, jak starego.
Cymu tak to powiadali?
Skąd wiedzieli? Dzie słyseli?
Tego dziś sie nie dowiyme,
Ale prowde tom widzyme.
Ni ma casu,
Na nic ni ma.
Kiedy posiedzieć?
Kiedy pogodać?
Kiedy sie ciesyć?
Kiedy odwiedzać?
Kiedy? Kiedy? Kiedy?
Cy trzeba sie pytać?
Cy dali sie skarzyć
Moze mondrzi wybrać,
Na co cas przeznacyć.
A może tak przechytrzyć
Cas by się dało?
Zeby kiedy nie banuwać,
Ze na cosi już nieskoro.
Maria Waniczek (Niedzica)