background image
21
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
W kategorii prac plastycznych
na temat spiskiej zagrody
(klasy O – III )
I miejsce Mateusz Gryglak ( klasa III
SP Łapsze Wyżne )
Wyróżnienia: Katarzyna Majerczak
(kl. I SP Łapsze Wyżne) Gabriela Ju-
ras ( kl. III SP Kacwin), Małgorzata
Toczek, Sara Mąka, Agnieszka Krom-
ka –(kl. III Kacwin)
W kategorii makiet spiskiej
zagrody ( klasy 0 – III )
I miejsce: Gabriel Haber, Paweł Knu-
telski – kl. III SP Łapsze Niżne
II miejsce:Paweł Błazoszek, Piotr Gry-
glak – kl. III SP Łapsze Wyżne
Barbara Kołodziej, Magdalena Krzy-
sik – kl. III SP Łapsze Wyżne
III miejsce: Krzysztof Mąka – kl. III
SP Łapsze Wyżne
W kategorii makiet spiskiej za-
grody
( klasy IV – VI i gimnazjum)
I miejsce: Jadwiga Skorupka (klasa
VI Łapsze Wyżne)
II miejsce: Mateusz Malec, Arkadiusz
Janos ( klasa Id Gimnazjum Łapsze
Niżne)
Wyróżnienia: Daniel Rusnarczyk
(kl. V b Niedzica), Anna Szwarc,
Konkurs regionalny im. bł. ks. Józefa Stanka
- Patrona Szkoły w Łapszach Niżnych
Jolanta Gryglak (kl. VI Łapsze Wyżne), Diana Kopaczka, Iwona Grońska –
kl. VI Niedzica
W konkursie „Śpiskie śpiywonki, modlitwy
i cystom gwarom opowiadania”
I miejsce: Monika Milaniak ( klasa II c Gimnazjum Łapsze Niżne)
II miejsca: Natalia Bogaczyk (SP Niedzica), Mariola Milaniak – SP Nie-
dzica
W tegorocznej IV edycji konkursu regionalnego im. bł. ks. Józefa Stanka - Patrona szkoły w Łapszach Niżnych
wyjątkowo pojawiły się dwa tematy:
• kontynuacja ubiegłorocznego: „Śpiskie śpiywonki, modlitwy i cystom gwarom opowiadania”
• drugi konkurs pod hasłem „Spiska zagroda – makieta, opis, słownictwo”. W tym konkursie był podział na
dwie kategorie wiekowe. Grupę pierwszą stanowili uczniowie klas O – III, których zadaniem było wykonanie ry-
sunku dowolną techniką lub makiety z opisem. Klasy starsze : IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum
przygotowywali prace literacko – plastyczne dotyczące zagrody spiskiej lub słownika gwarowego. Jury w składzie:
Ryszard Kowalczyk – przewodniczący oraz członkowie: Maria Haber – SP Łapsze Niżne, Aniela Gryglak – Bigos –
SP Łapsze Wyżne, Elżbieta Łukuś – SP Niedzica/ Gimnazjum Łapsze Niżne, Julian Kowalczyk – przedstawiciel or-
ganizatora konkursu na posiedzeniu 21 czerwca 2006 roku obejrzało i oceniło wszystkie zgłoszone do konkursu prace
(10 prac – makiety spiskiej zagrody, 4 prace plastyczne i 3 etnograficzne ( wywiady).
Z uwagi na ogromny wkład pracy niektórych z nich, jury odnotowało kilka szczegółowych informacji. Dotyczy
to wywiadów etnograficznych.
Jury wyraziło zadowolenie z poziomu prac etnograficznych, ma nadzieję
na większy odzew uczestników konkursu w przyszłorocznej edycji.
Pięć prac wyróżniono największą nagrodą, tj. wyjazdem na wycieczkę
śladami patrona szkoły bł. ks. Józefa Stanka; 4 uczniów z częściowa odpłat-
nością, zaś zdobywcę głównej nagrody - Monikę Milaniak z klasy II c gim-
nazjum uhonorowano bezpłatnym wyjazdem na wspomnianą 5-dniową wy-
cieczkę do Warszawy.
jk