background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
44
Na przejściu granicznym Osturnia - Łapszanka
Górale spiscy ze Ździaru (Słowacja) i podhalańscy z Bukowiny Tatrzańskiej
Strój spiski
Spiski strój dziewczęcy
odmiany jurgowskiej...
... i trybskiej
... kacwińskiej ...
fot. Krzysztof Pacyga
fot. Jan Budz
fot. Julian Kowalczyk