background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
24
KONKURS HUMANISTYCZNY
W bieżącym roku szkolnym odbył się III Małopolski Konkurs Humanistyczny dla szkół podstawowych pt. „Szko-
ła”. W konkursie tym uczennica Szkoły podstawowej w Trybszu, Dominika Sołtys znalazła się w ścisłej czołówce
i zdobyła tytuł laureata tegoż konkursu. Opieką naukową i przygotowaniem uczennicy do tej olimpiady zajmowała
się Pani Elżbieta Pawlica- Caja. Serdecznie gratuluję przede wszystkim Dominice, ale i nauczycielce ją przygoto-
wującej. Szczere wyrazy uznania kieruję w stronę rodziców dziewczynki. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów.
Julia Miśkowicz
I GMINNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY
ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ
Parlament RP ogłosił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Włączając się w jego obchody z inicjatywy nauczy-
cielek języka polskiego w Szkole Podstawowej w Trybszu, pani Anny Waksmundzkiej i Julii Miśkowicz zorganizo-
wanoI Gminny Turniej Ortograficzny „Bierzemy byka za rogi czyli ortografia co do głowy trafia”. Miał on miejsce
8 lutego 2006 r. w budynku szkoły w Trybszu. Składał się z dwóch części: zmagań drużyn z krzyżówkami, rebu-
sami itp. Zadaniami, a także dyktanda kilku zadaniowego. W konkursie wzięło udział 34 uczniów z sześciu szkół.
Turniej przebiegał w dwóch kategoriach: klas młodszych (kl.1- 3) oraz klas starszych (kl.4-6).
Poszczególne drużyny uzyskały nastepujące pozycje:
Miejsce
Klasy 1-3
Klasy 4-6
1.
SP KACWIN
SP NIEDZICA
2.
SP FRYDMAN
SP ŁAPSZANKA
3.
SP ŁAPSZE WYŻNE
SP ŁAPSZE WYZNE
4.
SP TRYBSZ
SP TRYBSZ
5.
SP ŁAPSZANKA
SP FRYDMAN
6.
SP NIEDZICA (brał udział tylko 1 uczeń)
SP KACWIN
Wyłoniono także „mistrzów” ortografii. W kategorii k las 1-3 został nim Mateusz Gryglak ze Szkoły Podsta-
wowej w Łapszach Wyżnych, a w kategorii klas 4-6 Dominika Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Trybszu. Uczniowie
otrzymali nagrody, które ufundował Wójt gminy Łapsze Niżne, nie zabrakło także dla nich drugiego śniadania.
Wszystkim zwycięzcom gratuluję, dziękuję nauczycielom za przybycie na konkurs. Dziękuję także za wspar-
cie finansowe. Mam nadzieję, iż Turniej Ortograficzny zostanie na stałe wpisany w kalendarz imprez międzyszkol-
nych i zapoczątkuje inne niż tylko sportowe zmagania szkół z naszej gminy.
Julia Miśkowicz
IV Konkurs Regionalny
im. bł. ks. Józefa Stanka
Niniejszym informujemy, że do 31 maja br. wszy-
scy zainteresowani uczniowie i opiekunowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów na terenie Spisza mogą składać pra-
ce plastyczno-literackie do siedziby organizatora, tj. Szko-
ły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka w Łapszach Niż-
nych, ul. Długa 12. tegoroczna edycja konkursu, jest pod
hasłem „Spiska zagroda”. Od uczestników konkursu ocze-
kujemy: klasy 0-III SP – prace plastyczne lub rysunek do-
wolną techniką ukazujące wnętrze tradycyjnej zagrody
i domu miszkańców wsi spiskiej z wypisanym słownikiem
gwarowych słów i ich literackich tłumaczeń związanych
z tematyką pracy.
Uczniowie klas IV - VI SP i starszych (gimnazjum, szko-
ła średnia) ze Spisza mogą zgłaszać do konkursu makiety
wspomnianej zagrody spiskiej ze słownictwem gwarowym
i literackim tłumaczeniem słów związanych z tematem.
Z uwagi na duże zainteresowanie ubiegloroczną edy-
cją pt. „Spiskie śpiewonki, modlitwy i cystom gwarom opo-
wiadania” przyjmujemy także prace uczestników związa-
ne z tym tematem.
Wyniki konkursu ogłosimy w czerwcu. Każdy
z uczestników i opiekunów otrzyma symboliczną nagrodę
za udział, autorów wyróżnionych prac uhonorujemy nagrodą
rzeczową. Zaś zdobywca głównej nagrody wyjedzie wraz
ze swoim opiekunem na 5 dniową wycieczkę do Warsza-
wy (II połowa września 2006 r.).
Szczegóły konkursu u dyrektorów wszystkich szkół spi-
skich i u organizatora (SP Łapsze Niżne, tel. 018 26 595 47).