background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
14
Zgodnie z przyjętą już od lat tradycją sobotni wieczór
(11.II) poświęcony był gawędziarzom, skrzypkom i śpie-
wakom. Do konkursów zgłosiło się ponad 40 osób. Osta-
tecznie w tym dniu udział wzięło 37 uczestników. Poza
mistrzami muzyki spiskiej jak: Jan Pacyga, Karol Żołą-
dek i Wiesław Nowobilski swoje umiejętności prezento-
wali młodzi skrzypkowie – już od 7 lat. Konkurs gawę-
dziarzy i śpiewaków również został zdominowany przez
młodzież. Jest to powód do dumy i duża nadzieja, że folk-
lor Spisza nie będzie zapomniany.
Tematyka gawęd była różnorodna, niektórzy wybie-
rali ze zbioru M. Balary, a inni opowiadali te, które prze-
trwały w podaniach danego środowiska.
Konkursy i przegląd oceniała komisja w składzie:
Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, Janina Kalicińska
- etnochoreograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk, przedsta-
wiciel Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu, Zofia Skwarło – regionalista, przedstawiciel Mało-
polskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Czas na szczegółowe podsumowanie konkursów:
W konkursie instrumentalistów – skrzypków:
Kategoria młodzieżowa:
- dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:
Adrianna Złahoda z Czarnej Góry
Magdalena Pirchała z Łapsz Niżnych
- dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:
Dominika Wnęk z Krempach
Joanna Jezierczak z Czarnej Góry
- dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymują:
Tomasz Pisarczyk z Frydmana
Danuta Milaniak z Frydmana
Kategoria młodzieżowa:
- pierwsze miejsce otrzymuje Grzegorz Kowalczyk
z Łapsz Niżnych
- drugie miejsce otrzymuje Małgorzata Zapletal z Jur-
gowa
- trzy równorzędne trzecie miejsca otrzymują:
Sylwia Kiernoziak z Czarnej Góry
Dorota Surma z Czarnej Góry
Izabela Kozub z Kacwina
W konkursie śpiewaków solistów:
Kategoria dziecięca:
- pierwsze miejsce otrzymuje Marcelina Wnęk z Krem-
pach
- dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:
Natalia Kapołka z Łapsz Niżnych i Katarzyna Hasaj
z Kacwina
- trzecie miejsce otrzymuje Aneta Pastuszek z Kacwina
Kategoria młodzieżowa:
- pierwszego miejsca nie przyznano
- dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:
Agnieszka Chmiel z gimnazjum w Łapszach Niżnych
i Magdalena Chmiel z LP w Niedzicy
- trzecie miejsce otrzymuje Mariola Jandura z gimnazjum
w Łapszach Niżnych
- wyróżnienie za umiejętne połączenie własnych tekstów
z tradycyjnymi melodaiami spiskimi otrzymuje Celina
Galik z Niedzicy.
W konkursie gawędziarzy ludowych:
Kategoria dziecięca:
- pierwsze miejsce otrzymuje Natalia Bogaczyk z Nie-
dzicy
- trzy równorzędne drugie miejsca otrzymują:
Karolina Błachut z Frydmana
Paweł Tażyk z Frydmana
Joanna Jezierczak z Frydmana
- pięć równorzędnych trzecich miejsc otrzymują:
Damian Dudas z Niedzicy
Antonina Bąk z Kacwina
Joanna Satała z Kacwina
Justyna Smarduch z Kacwina
Mariola Milaniak z Niedzicy
Kategoria młodzieżowa:
- pierwsze miejsce otrzymuje Maciej Wenit z Kacwina
- drugie miejsce otrzymuje Monika Milaniak z Gimna-
zjum w Łapszach Niżnych
- trzecie miejsce otrzymuje Sylwia Sołtys z gimnazjum
w Łapszach Niżnych
Kategoria dorosłych:
- pierwszego miejsca nie przyznano
- drugie miejsce otrzymują Maria Grońska z Niedzicy
- trzecie miejsce otrzymuje Karol Żołądek z Frydmana
W niedzielę – 12 lutego od godz. 13.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury rozbrzmiewała muzyka kapel to-
11 i 12 lutego 2006 r. odbywały się
XVI „Śpiskie Zwyki”