background image
13
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
( Tadeusz Trajdos, Pogranicze polsko – węgierskie
od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku,
Szczawnica 2002, s.78).
Zakończenie I wojny światowej przyniosło wiele
zmian w Europie. Niedzica została włączona do Polski.
W okresie międzywojennym Niedzicę odwiedził prezy-
dent Polski Ignacy Mościcki.
Szkoła Zawodowa – zawód rolnik (kl. III) i kucharz małej
gastronomii (kl. I ).
Sport cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Niedzicy. W 1948 roku pan Józef Schlegel
założył LZS. Dzisiaj umiejętności w piłce nożnej niedzi-
czanie rozwijają w Ludowym Klubie Sportowym, który
składa się z juniorów 25 członków (III Liga) i seniorów
35 członków (kl. b).LKS -em kieruje prezes Marian
Chmiel, a funkcję selekcjonera pełni Józef Piątek.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa pod kierun-
kiem pani Marii Waniczek zespół regionalny „Czardasz”,
który wielokrotnie promował spiską kulturę poza grani-
cami naszego kraju.
W Niedzicy aktywnie działa Ochotnicza Straż
Pożarna. Wielkie zasługi dla jej rozwoju położył Józef
Wójcik, który reaktywował w 1927 r. działalność stra-
ży pożarnej. Obecnie prezesem straży jest Jan Nowak.
W parafii niedzickiej mieszkańcy podejmują wiele róż-
nych działań. W 2005 roku została zakończona budowa
nowej plebani. Działa koło misyjne, zespół charytatywny,
Akcja Katolicka i Rada Parafialna.
Dzisiejsza Niedzica rozwija się turystycznie, po-
wstało wiele pensjonatów, hoteli. Liczba turystów sys-
tematycznie rośnie. Niewątpliwie można powiedzieć,
że wielki wpływ na rozwój turystyki ma zapora wodna,
która zdynamizowała życie gospodarcze wsi. Powstają
nowe inwestycje. Obecnie prowadzona jest budowa hali
sportowej i nowej remizy.
Niedziczanie znani z poczucia estetyki, wiele
poświęcają jej uwagi, dbając o piękny wygląd swojej
„dziedziny”.
Elżbieta Łukuś
Po zakończeniu II wojny światowej w Niedzicy
istniały dwie szkoły z językiem polskim i językiem
słowackim. W latach siedemdziesiątych z braku małej
liczby uczniów szkoła z językiem słowackim została
zamknięta. Dzisiaj młodzież zdobywa wiedzę w Szkole
Podstawowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych: Li-
ceum Profilowane profil usługowo – gospodarczy (kl. II,
III) i ekonomiczno – administracyjny (kl. I), Zasadnicza
Dzieci z przedszkola w Niedzicy, 1960 r.
W dniu 18.10.2005 r mieszkańcy Niedzicy wzięli udział w drodze krzyżowej, która kończyła się na cmentarzu
cholerycznym. W towarzystwie przyrody wierni rozważali kolejne stacje drogi krzyżowej. Ostatnia stacja była na
cmentarzu „ Na Kącikach”, gdzie miał miejsce pochówek chorych na epidemię cholery w XIX wieku. Z inicjatywy
proboszcza parafii ks. Mariana Wanata oraz parafian co roku jest wymieniany na terenie parafii krzyż.
foto Barbara Dąbrowska