background image
23
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
„Maniowianie”, Śpiska Watra `98
„Mali Spiszacy” na scenie, Śpiska Watra `99
„Podhale-Grupa Spiska” z Jurgowa, Śpiska Watra `98
„Dunajec” z Niedzicy
Dziecięca kapela z Kacwina
Zespół „Frydmanianie”
Grupa śpiewacza z Dursztyna
Grupa regionalna z Łapsz Wyżnych
„Mali Toniecnicy” z Krempach
„Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych”
Młodzieżowy zespół z Kacwina
„Podhale – grupa spiska” z Jurgowa
„Spiszacy” z Łapsz Niżnych
„Zielony jawor” z Krempach
oraz goście zaproszeni ze Słowacji:
Dziecięcy zespół regionalny „Ździarańcek”
Zespół regionalny „Maguranka”
Grupa śpiewacza kobiet ze Ździaru
Zespół regionalny „Turiec” Martin
Zespół „Goral” Ździar
i sąsiadujących ze Spiszem polskich regionów:
Dziecięcy Zespół Regionalny im. Heródka z Lipnicy W. (Orawa)
„Małe Flisocki ze Sromowiec N. (Pieniny)
„Maniowianie” im. Ks. Antoniego Siudy (Podhale)
„Orawa” im. Emila Miki
Organizatorzy Śpiskiej Watry...
... oraz publiczność