background image
27
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
Chciałbym dodać, że konkurs odbywa się już po raz
trzeci. Poprzednie edycje Konkursu Regionalnego im. bł.
ks. Józefa Stanka organizowaliśmy pod hasłem: „ Giną-
ce i tradycyjne zabawy i figle spiskie” - ogłoszenie wy-
ników VI 2003r., oraz „Regionalne nazwy topograficzne
w mojej miejscowości i okolicy” –VI 2004r. Po ogłosze-
niu wyników pod koniec roku szkolnego, po wakacjach
we wrześniu uczeń (uczniowie) którzy zostali wyróżnie-
ni (nagroda główna) wyjeżdżają na kilkudniową bezpłat-
ną wycieczkę do Warszawy, śladami miejsc pobytu i mę-
czeństwa Patrona Szkoły – organizatora konkursu. Trasa
wiedzie przez Wadowice ( m. in. ośrodek Pallotynów na
Kopcu), Jasna Góra w Częstochowie, Ołtarzew (Wyż-
sze Seminarium Duchowne) oraz Warszawa (miejsca
walki i męczeńskiej śmierci powstańca-kapelana AK ks.
J. Stanka, Muzeum Powstania Warszawskiego i kaplica
p. w. bł. ks. J. Stanka itp.) W trakcie wycieczki uczestni-
cy ( uczniowie SP Łapsze Niżne i inni mieszkańcy Łapsz
N. i Spisza) zwiedzają też oczywiście inne miejsca np.
Stare Miasto, Łazienki, Wilanów…Koszt wyciecz-
ki pokrywają częściowo uczestnicy, częściowo na ten
cel przeznacza się dochód ze szkolnego festynu, który
w tym roku odbył się w niedzielę 19 czerwca.
JulianKowalczyk
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podstawowej
i gimnazjum wzięli udział w kolejnej edycji regionalnego
konkursu: „Bliższe ojczyzny- Małopolska”. Spośród kilkunastu
szkół nasza podstawówka i gimnazjum zakwalifikowały się
do finału. 29.04. gościła w naszych szkołach komisja, które
oceniała przygotowanie i zaangażowanie szkół w konkursie.
jk
Lekcja historii regionalnej w klasie IV
Degustacja potraw spiskich
„Mali Spiszacy”
K O N K U R S
„Bliższe ojczyzny”