background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
20
Rocznica beatyfikacji bł ks. Józefa Stanka
19 czerwca br. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Stanka jak również cała parafia Łapsze Niżne świętowała
rocznicę beatyfikacji patrona szkoły. Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem obrazu a następnie odsłonięciem pa-
miątkowej tablicy na domu rodzinnym Błogosławionego, skąd wyruszyła procesja z relikwiami błogosławionego do
parafialnej kaplicy. Zarówno procesję jak i mszę uświetniły poczty sztandarowe, feretrony, orkiestra dęta i miejscowa
OSP. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście, delegaci szkół, samorządu, księża, rodzina błogosławio-
nego i inni mieszkańcy wsi. Msza święta była w prawie regionalnej, pieśni i melodie w gwarze spiskiej, zaś homilię
wygłosił zaproszony na tę uroczystość bp Tadeusz Pieronek.
jk
Foto. Piotr Górecki