background image
15
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
Marian Pukański: Jadąc z Niedzicy w kierunku No-
wego Targu przez Trybsz, nie trudno zauważyć tablice
stojące przy drodze niedaleko mostu na rzece Kacwi-
niance w Niedzicy oraz koło mostu na rzece Łapszanka,
w Łapszach Niżnych . Tablice te informują o remoncie
drogi na odcinku z Łapsz Niżnych do Niedzicy. Oprócz
wymienionych tablic informacyjnych, widać również
ekipy budowlane, które budują tzw. objazdowe mosty.
Widząc tak zawansowane prace budowlane przy wspo-
mnianych obiektach użytkownicy dróg winni się tylko
cieszyć, że wreszcie coś drgnęło na odcinku remontu
traktów komunikacyjnych na terenie naszej Gminy. Jak
nas poinformował starosta nowotarski Pan Jan Hamer-
ski , cały odcinek przewidziany do remontu, a więc trzy
mosty i około 3-5 km drogi pomiędzy Niedzicą i Łapsza-
mi Niżnymi będzie kosztować około 7 mln. złotych. 75%
potrzebnych pieniędzy jest przyznane z Funduszy Eu-
ropejskich , pozostałe 20% pokrywa powiat nowotarski,
natomiast gmina Łapsze Niżne 5%
Antoni Kapołka: Tak, rzeczywiście należy się
z tego cieszyć, chociaż remont nie będzie prowadzony
na całym odcinku drogi z Niedzicy do Gronia, ale tylko
na odcinku Łapsze Niżne - Niedzica tj. około 6 km,
w tym są do budowy wprawdzie nieduże, ale 3 mosty
żelbetonowe. Tak, że w tym roku zostaną wybudowane
mosty, natomiast po ich zakończeniu, zostanie zrobiona
nawierzchnia drogi z Łapsz Niżnych do Niedzicy wraz
z odnowieniem rowów odwadniających. Ponadto chce-
my w Niedzicy zrobić chodnik dla pieszych od strony
Łapsz Niżnych tj. od zabudowania Pana Pierwoły do
pierwszych zabudowań za mostem na Kacwiniance.
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że chodnik dla
pieszych potrzebny jest aż do połączenia z chodnikiem
,który biegnie ulicą 3 Maja i kończy się przed skrzy-
żowaniem z drogą do Kalwina. Obecnie jednak nie
ma możliwości na wybudowanie go do końca. Myślę,
że zdobędziemy jeszcze trochę pieniędzy chociaż nie co
później i dokończymy budowę tego chodnika ku zado-
woleniu wszystkich użytkowników dróg.
Przebudowa mostu w Łapszach Niżnych
Przebudowa mostu w Niedzicy
Remont traktu komunikacyjnego z Łapsz Niżnych do Niedzicy
O pomocy Unii Europejskiej i Powiatu mówi wójt Gminy Antoni Kapołka
M.P.: Skoro już mowa o modernizacji odcinka drogi
z Łapsz do Niedzicy, to czy nie warto by było pomyśleć
o przebudowie skrzyżowania z drogą do Kacwina.
A.K.: Był kiedyś taki plan, gdy robiono projekty
drogi tzw. Karpackiej, która miała iść poza Niedzicą do
Pienin, i dalej przez Jaworki do Nowego Sącza. Zrobio-
no nawet mapy drogowe z zaznaczonymi już drogami,
niestety plany okazały się nierealne i chociaż drogi te
istniały w mapach drogowych przez jakiś czas, to takiej
w rzeczywistości nie wybudowano.
Dzisiaj jest to już nie aktualne, ale nad wybudowa-
niem nowego i bardziej bezpiecznego skrzyżowania
trzeba się zastanowić. Jednak nie będzie to możliwe przy
remoncie drogi, który jest planowany obecnie, ponieważ
w takich sprawach jest dużo uzgodnień, tym bardziej,
że w tym odcinku od mostu do drogi wiodącej do Kacwi-
na, znajdują się obecnie pola uprawne i działki budowla-
ne, których nikt łatwo się nie wyzbywa.
M.P.: A jakie to są koszty przebudowy mostów i mo-
dernizacji wspomnianego odcinka drogi?
A.K.: Koszty są dość wysokie. Trzeba wybudować
trzy mosty żelbetonowe, które wprawdzie nie są duże,
trzeba zrobić nowe przyczółki, odpowiednio zabudować