background image
7
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
bujną roślinnością, które na północ od wsi tworzą rezer-
wat Zielone Skałki. Atrakcyjności wsi sprzyja położenie
nad zalewem Czorsztyńsko - Niedzickim. Miejscowość
ta słynie z urokliwych panoram na Pieniny, Tatry i gor-
czańskie pasmo Lubania.
Frydman położony jest w widłach rzeki Białki
i Dunajca. Posiada kościół św. Stanisława, najstarszy na
polskim Spiszu z charakterystyczną późnorenesansową
attyką. Do kościoła dobudowana jest kaplica Matki Bo-
żej Karmelickiej, w stylu rokokowym. Wewnątrz, której
znajduje się godny zobaczenia dwustronny ołtarz.
Ciekawostką turystyczną są piwnice dwukondygnacyjne
z XIX wieku. Właściciel zamku Dunajec w Niedzicy wzniósł
piwnice w celu przechowywania węgierskiego wina.
We Frydmanie znajduje się kasztel z XVII wieku,
budowla obronna. Zwiedzanie jest utrudnione, ponieważ
należy do prywatnej rodziny. Wieś od dawna cechowała
się niezwykłymi walorami turystycznymi, lecz teraz od-
krywana jest na nowo ze względu na bliskość położenia
z Jeziorem Czorsztyńskim, od którego oddziela ją wał
o długości 2,5 km i wysokości 16 metrów. Na miejscu
można skorzystać z gościny w Motelu Trzy Korony oraz
w prywatnych kwaterach. U ujścia Białki do Dunajca znaj-
duje się sezonowe pole namiotowe, w otoczeniu którego
powstaje kompleks sportowo – rekreacyjny.
Niedzica średniowieczna miejscowość, znana jest
przede wszystkim z zamku Dunajec. Twierdzę ufundowała
na początku XIV wieku węgierska rodzina Berzewiczych,
w celu obrony granicy polsko – węgierskiej. Przez wieki
spełniała wiele funkcji od obronnej, politycznej, społecz-
nej po rezydencjonalno – mieszkalną. Niedzicka forteca
składa się z trzech części: zamku górnego, średniego
i dolnego. W XVII wieku zamek został gruntownie
rozbudowany w stylu renesansowym przez ówczesnego
właściciela Jerzego Horwatha Palocsaya. Przewodnicy
zamkowi umilają czas turysty opowiadając legendy
o Janosiku, Brunhildzie czy prezentując opowieść o inka-
skiej księżniczce Uminie, która w II połowie XVIII wieku
została zasztyletowana na dolnym dziedzińcu zamku
niedzickiego. Dla turystów dostępne są pokoje gościnne,
kawiarnia w piwnicy i restauracja w jadalni zamkowej.
Obok zamku, znajduje się spichlerz z XVIII wieku,
a w nim mieści się sztuka użytkowa pochodząca ze spi-
skich wsi. Jest więc okazja, aby poznać spiską kulturę:
wyposażenie izby, stroje ludowe i drewniane narzędzia.
Warto podkreślić, że drugim cennym obiektem
w Niedzicy jest kościół św. Bartłomieja. Świątynia ta po-
siada wiele gotyckich zabytków. Tryptyk św. Bartłomieja
z 1452 roku, sklepienie krzyżowo –żebrowe, witraże. Na
szczególną uwagę zasługują freski z XIV i XV wieku oraz
napis w języku niemieckim „Spowiedź bez żalu, miłość
bez wierności, modlitwa bez serdeczności jest daremnym
działaniem”. Wyposażenie kościoła jest wykonane w stylu
późnego baroku. Do nawy dobudowana jest kaplica Matki
Bożej Bolesnej, która słynie z cudownej piety i dwustron-
nego konfesjonału.
Kolejnym ważnym obiektem, który wpłynął na roz-
wój turystyki w gminie Łapsze Niżne to Zapora wodna
Niedzica- Czorsztyn. Uruchomienie elektrowni wodnej
zdynamizowało życie gospodarcze Niedzicy i spowodo-
wało znaczny napływ turystów.
Czarna Góra – nazwę wsi nadała pobliska góra,
porośnięta kiedyś gęstym, ciemnym lasem. Początki wsi
wiążą się z pasterzami wołoskimi, drwalami, myśliwymi.
Łapszanka jest położona na wysokości 750 – 880 m.
n. p. m. Warto odwiedzić ją dla niezwykłego położenia
w wąskiej dolinie potoku pociętego 30 małymi wodospa-
dami. Wieś otoczona jest stromymi wierchami z najwyż-
szym wzniesieniem na polskim Spiszu – Kuroszowskim
Wierchem 1040 m. n. p. m. Zza przełęczy, w miejscu
gdzie znajduje się kapliczka rozpościera się piękny widok
na Tatry Bielskie i Wysokie. Nad Łapszanką przebiega
szlak niebieski, który prowadzi Magurą do Kacwina oraz
na najwyższe osiedle na Spiszu na Pawlikowski Wierch
(1018 m. n. p. m.). Łapszanka posiada odpowiednie wa-
runki do inwestycji rozwoju sportów zimowych.