background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
6
Teren Spisza obfituje w ciekawe obiekty zabytkowe
oraz oryginalną kulturę ludową. Każda spiska miejsco-
wość posiada interesujące atrakcje dla turysty. Znawcy
architektury sakralnej spotkają na szlaku gotyckim przy-
kłady gotyku, rokoka i baroku. Miłośnicy twierdz znajdą
w gminie Łapsze Niżne jeden z najpiękniej położonych
zamków w Polsce. Zwolennicy aktywnego wypoczynku
mogą wędrować szlakami turystycznymi w Pieninach
Spiskich i Magurze, jeździć na rowerze wokół jeziora,
uprawiać sporty wodne na jeziorze Czorsztyńskim,
a w okresie zimy zjeżdżać na nartach ze stoku Polana So-
sny i Litwinki w Czarnej Górze. Pasjonaci folkloru znajdą
unikatową gwarę, obrzędy, porywającą spiską melodię z
charakterystycznym tańcem czardaszem.
Trybsz - położony jest w południowo – zachodniej
części Pienin Spiskich w dolinie Trybskiej Rzeki. Naj-
większą atrakcją tej miejscowości jest drewniany kościół
św. Elżbiety z 1567 roku. Wewnątrz na ścianach znajduje
się polichromia z XVII wieku, ufundowana przez ks. Jana
Ratułowskiego. Przedstawia ona sceny biblijne ze Starego
i Nowego Testamentu zwane „Biblią dla ubogich”. Na
stropie umieszczono scenę Sądu Ostatecznego oraz Wnie-
bowzięcia NMP. Tłem tej sceny jest krajobraz z łagodnymi
wzgórzami, wijącą się między nimi rzeką i zamkami.
Tło to od dawna budzi zainteresowanie znawców, którzy
rozpoznają w nim, przetworzony fantazją malarza, krajo-
braz pieniński z zamkami w Czorsztynie i Niedzicy oraz
panoramę Tatr Bielskich (najstarszą w Polsce).
Kacwin położony jest w dolinie rzeki Kacwinianki,
otoczony wzniesieniami Magury Spiskiej, blisko przejścia
granicznego ze Słowacją. Cennym zabytkiem jest gotycki
kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z początku
XV wieku. Na szczególną uwagę zasługuje barokowe
wyposażenie, a zwłaszcza główny ołtarz przedstawiają-
cy Wszystkich Świętych - zwycięstwo kontrreformacji.
Kacwin jako jedyna miejscowość na Spiszu jest znany
z sypańców – spichlerzy przeznaczonych do przechowy-
wania zboża. Sporą atrakcją dla turysty, a zwłaszcza dla
kajakarzy mogą się okazać wodospady na rwącej rzece
Kacwiniance. Wieś ta posiada wiele do dziś kultywowa-
nych obrzędów oraz unikatową gwarę, w której zachował
się archaizm gwarowy. W Kacwinie zakwaterowanie
turysta znajdzie w dwóch pensjonatach: Kinga i Stachu-
rówka. Natomiast wieczorem przy ognisku ma możliwość
poznania uroku spiskiej melodii.
Atrakcje turystyczne Spisza
Kacwińskie „sypańce” - spichlerze, dzisiaj już nieistniejące
Łapsze Niżne położone są w dolinie Łapszanki
u południowych podnóży Pienin Spiskich. Wieś ta posiada
gotycki kościół św. Kwiryna (początek XIV wieku). Wy-
posażenie wnętrza kościoła ma charakter późnobarokowy.
Drewniane ołtarze utrzymane są w tonacji jasnozielonej,
figury są złocone i srebrzone. Murowany kościół w Łap-
szach Niżnych jako jedyny na Spiszu posiada drewniany
strop, na którym umieszczona polichromia przedstawia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Miłośnicy pieszych wędrówek mają możliwość zdo-
być najwyższy szczyt Pienin Spiskich Żar (879 m. n. p. m.),
bądź dojść do Falsztyna i Frydmana.
W Łapszach Niżnych pod opieką księży pijarów
działa ośrodek rekolekcyjny, który przyjmuje zorganizo-
wane grupy.
Łapsze Wyżne położone są na południowym skraju
Pienin Spiskich. Znajduje się tu perła rokoka na polskim
Spiszu, kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Został
on ufundowany w 1760 r. przez pana zamku Jana Joanelli,
fundator nie szczędził środków finansowych na wyposaże-
nie świątyni. Turysta jest pod wielkim wrażeniem wnętrza,
bogatego w ozdobne dekoracje. Przez Łapsze Wyżne
przebiega czerwony szlak turystyczny, który prowadzi
do kolejnej spiskiej wsi Rzepisk.
Falsztyn jest małą wioską położoną na północnych
stokach Pienin Spiskich, otoczona skałkami pokrytymi