background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
2
Znamy opowieści pradziadków, którzy jeszcze na
początku XX wieku jechali w poszukiwaniu pracy do
Pesztu.
Młodzież z zespołu regionalnego „Śpisoki” ucząca
się w Gimnazjum w Łapszach Niżnych miała możliwość
odwiedzić, a zarazem poznać Budapeszt – stolicę Wę-
gier położoną nad Dunajem. Zespół otrzymał zaprosze-
nie od Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech
p.w. św. Wojciecha. W dniu 22.05.05 r. obchodzili uro-
czystość odpustową ku czci Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych. W tym dniu Polonia wraz z Węgrami zgro-
madziła się na polsko – węgierskiej Mszy Świętej. Ze-
spół z kapelą ubogacił uroczystość odpustową o religijne
i spiskie pieśni. Po Mszy Św. odbyło się w ogrodzie pa-
rafialnym spotkanie Polaków i Węgrów, podczas którego
zespół „Śpisoki” zaprezentował spiską gwarę, melodię
i tańce. Była też loteria fantowa, polski żurek i długie
rozmowy o Polsce...
Polonia stworzyła nam doskonałe warunki, zapew-
nili wyżywienie, nocleg, zorganizowali zwiedzanie
Budapesztu z przewodnikiem. Z kolei pan wójt Antoni
Kapołka pokrył koszty przejazdu. Nasz wyjazd doszedł
do skutku dzięki panu Julianowi Kowalczykowi, który
przekazał zaproszenie gimnazjalistom.
Młodzież zapamięta pobyt nad Dunajem, gdyż urok
Budapesztu w każdym uczestniku wyprawy pozostawił
wiele niezapomnianych wrażeń.
Elżbieta Łukuś
Na początku roku szkolnego 2004/2005 opiekunka koła regionalnego w Gimnazjum ogłosiła konkurs dotyczą-
cy odkrywania piękna Małopolski. Prace miały dotyczyć oczywiście naszego regionu, jego cennych zabytków, nie
odkrytych jeszcze miejsc, zwyczajów, tradycji. Zainteresowanie wśród uczniów było duże, zgłosiło się kilkunastu
chętnych.
W początku czerwca bieżącego roku, kiedy już nikt nie pamiętał o konkursie, dyrekcja Gimnazjum otrzymała
informację, że pięć uczennic przeszło do finału. Wielkie to było zdziwienie!
22 czerwca finalistki wraz z panią Elżbietą Łukuś pojechały do Krakowa na ogłoszenie ostatecznego werdyktu
i rozdanie nagród. Spotkanie odbyło się w Centrum Młodzieży w Krakowie, w kinie Paradox. Na wstępie usłysze-
liśmy pochwały za ciekawe pomysły i interesujące wykonanie prac. W dalszej części zaprezentowano nam multi-
medialną wycieczkę po Krakowie. W ostatniej części nastąpiło ogłoszenie wyników. Z pośród około 20 projektów
zakwalifikowanych do finału, jeden z naszych otrzymał III miejsce, a pozostałe wyróżnienia. Zważywszy, że był to
konkurs dla całej Małopolski – mamy być z czego dumne! Tematyka Spisza znalazła się w konkursie o Małopolsce.
Urszula Pacyga
„Śpisoki” w Budapeszcie
„Małopolska – tych ścieżek jeszcze nie znamy”