background image
1
Fot. W
ojciech Niczewski
Nr 2 (56) ROK 2005 ISSN 1234-2262 Cena: 4,00 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
W dniu 14 maja 2005 r. na zam-
ku w Niedzicy odbył się benefis zna-
nego spiskiego przewodnika – gawę-
dziarza Franciszka Szydlaka. Przy-
jęcie jakie dla niego wydano z tej
okazji, było iście królewskie. Jubilat
zajechał pod zamek pięknym powo-
zem. Po wyjściu z niego pod zamek
podchodził w towarzystwie młodych
przewodniczek, które specjalnie na
tę okazję ubrane były w stroje regio-
nalne. Zaś u bramy zamku czekało,
aby go powitać, bardzo duże grono
jego wielbicieli, przyjaciół i gości.
Po przejściu do zamkowej kom-
naty kiedy usiadł już na pięknym
tronie, powitany został przez Panią
Dyrektor Muzeum – Zespołu Zam-
kowego, Ewę Jaworowską – Mazur.
BENEFIS NIEZWYKŁEGO PRZEWODNIKA
FRANCISZKA SZYDLAKA
JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU „MAŁE PODHALE” Z JURGOWA
O zespole „Małe Podhale” wewnątrz numeru
JUBILEUSZ 10-LECIA
„ŚPISKIEJ WATRY”
Fotoreportaż wewnątrz numeru
ciąg dalszy na str. 42
Fot. Julian Kowalczyk
Fot. Stanisław Budzyński