background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
22
W bieżącym roku przypada jubileusz przeglądu spi-
skiego folkloru pod niedzickim zamkiem - X Śpiska
Watra. Myśl powołania takiej imprezy była marzeniem
wielu ludzi, którym leżało na sercu dobro spiskiego re-
gionu, ale organizacji tego przedsięwwzięcia podjęła się
w 1996 roku trójka osób: dyrektorzy szkół podstawo-
wych w Łapszach Niżnych - Julian Kowalczyk i w Nie-
dzicy - Maria Waniczek, oraz dyrektor Muzeum Zamku
w Niedzicy - Stanisałw Żurowski. Z czasem i jego miej-
sce zastąpili inni dyrektorzy: Jerzy Baranowski a obec-
nie Ewa Jaworowska Mazur.
Przegląd mógł się odbywać co roku dzięki finanso-
wemu i organizacyjnemu wsparciu przede wszystkim Urzę-
du Gminy Łapsze Niżne jak i Niedzickiego Zamku.
Wśród sponsorów Śpiskiej Watry w ciągu 10 lat zna-
lazło się wiele prywatnych osób jak i również firm. Do
znaczących należy Zespół Zbiornikó Wodnych. Dzięki
wsparciu organizacji, firm i ludzi dobrej woli na deskach
sceny pod niedzickim zamkiem mogło wystąpić wiele
kapel, grup i zespołów regionalnych. Wśród nich były:
„Czardasie” z Czarnej Góry
„Czardasz” z Niedzicy
Zespół „Orawianie”, Śpiska Watra `98
„Małe Flisocki”
„Czardasz” z Niedzicy, Śpiska Watra `99
Grupa śpiewacza ze Ździaru, Śpiska Watra `99
Fot.
Andrzej Klocek