background image
31
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
We wsi u Franciszka Sołtysa wykonano chłodzoną
zlewnię mleka zgodną z wymogami sanitarnymi no-
wotarskiej mleczarni. Mleko zbierane w określonych
godzinach od gospodarzy, schłodzone, odwożone jest do
mleczarni samochodem cysterną. Niska temperatura za-
pobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Takie mleko
zaliczane jest do wyższej kategorii przynosząc rolnikom
większy dochód.
Lepsza opłacalność mleka zwiększyła hodowlę
mlecznych krów. Sprzedaż mleka jest w Łapszance
jedynym stałym źródłem dochodu gospodarzy. Do uru-
chomienia nowego trybu pozyskiwania mleka w Łap-
szance przyczynił się osobiście radny Wojciech Malec
zatrudniony wówczas w nowotarskiej mleczarni. Źródłem
dodatkowego dochodu mają właściciele lasu sprzedający
drewno zainteresowanym odbiorcom. Drewno skupowane
jest w postaci dłużyzny, czasem płazów lub desek a często
pocięte na produkcję tzw. palet za stosunkowo niską cenę.
Czy nie lepiej pomyśleć o zorganizowanej, zespołowej
przeróbce drewna na miejscu i sprzedawaniu gotowych
produktów drewnianych za znacznie wyższą cenę? Mam
nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie.
Zawsze ważnym wydarzeniem w Łapszance jest
główny odpust w święto Serca Pana Jezusa. Mieszkańcy
Łapszanki w tym dniu, po mszy świętej, zapraszają swoich
bliskich i zaprzyjaźnionych znajomych do swoich domów
,,na gościnę”.
Po drodze z kościoła należy obowiązkowo zatrzymać
się przy ,,cotraf” i kupić przynajmniej cukierki odpustowe
nie mówiąc już o pierścionkach, łańcuszkach, zabawkach,
strzelbach i pistoletach dla chłopców, którzy później toczą
ze sobą ciężkie boje. Przy tym zaproszona orkiestra dęta
z Łapsz Wyżnych wygrywa skoczne utwory muzyczne,
tworząc wspaniałą atmosferę tego święta.
Przyjdźcie a sami się o tym przekonacie.
Tekst i zdjęcia Franciszek Payerhin
Zarząd OSP w Łapszach Wyżnych zorganizował
w dniu 5 maja 2005r. uroczystość poświęcenia nowego
sztandaru oraz nowej motopompy szlamowej. Na uro-
czystość przybyło 16 delegacji OSP wraz ze sztandara-
mi z okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście
i mieszkańcy wsi. Zbiórkę strażaków dokonano przed re-
mizą OSP, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafial-
nego pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Kolumnę
strażaków prowadził młodszy chorąży Adam Magiera
w takt marszów granych przez miejscową orkiestrę dętą.
W kościele wypełnionym przez strażaków ze sztanda-
rami mszę św. odprawił ksiądz proboszcz Roman Gor-
czyński w asyście wikariusza Grzegorza.
Po mszy kolumny strażaków z pocztami sztandaro-
wymi wraz z orkiestrą przemaszerowały pod remizą stra-
żacką. Tutaj nastąpiło uformowanie w szyki strażaków
i pocztów sztandarowych. Na placu przed budynkiem
OSP, na podwyższeniu, obok masztu, zajęli miejsca za-
proszeni oficjalni goście: Kazimierz Dzielski- Prezes
Wojewódzkiego Zarządu Straży Pożarnej, Jan Hamer-
ski- Starosta Powiatu Nowy Targ, Józef Galiea-Ko-
mendant Powiatowej Straży Pożarnej, Andrzej Wielkie-
wicz- Sekretarz Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej,
Mieczysław Olcoń- Prezes Powiatowego Zarządu Straży
Pożarnej w Nowym Targu, Kazimierz Cepuch- Wicepre-
zes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej, Antoni Ka-
połka- wójt gminy Łapsze Niżne, Władysław Celuszak-
Prezes gminnego Zarządu OSP w Łapszach Niżnych,
Leszek Sięka- Kierownik Posterunku Policji w Łapszach
Niżnych
Przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono na
maszt flagę państwową.
Nowy sztandar OSP
- dumą strażaków Łapsz Wyżnych