background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
22
napawało optymizmem i dodawało
chęci do zaciętej walki.
Zawody przebiegały w przyjaznej
atmosferze, doszło do jednej tylko
dyskwalifikacji.
Z ciekawostek warto wspomnieć
o wyjątkowo bohaterskiej postawie,
jaką wykazał się jeden z zawodników,
który pomimo wypiętej przy samym
starcie narty, ukończył zjazd na jednej
nodze… powtarzając ten sam wyczyn
przy drugim zjeździe!
Zdobywcami przechodniego Pu-
charu Prezesa Zespołu Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A.
zostali w tym roku:
- w kategorii kobiet – Olga Pluta
- w kategorii mężczyzn -
Tibor
Lizák.
Puchar, zgodnie z tradycją, z wy-
grawerowaną tabliczką zawierającą
imię i nazwisko zwycięzców zawodów,
prezentowany będzie w recepcji Ze-
społu Rekreacyjnego Polana Sosny.
Wraz z medalami i dyplomami,
fantastyczne nagrody, w postaci m.in.
ciśnieniomierza elektronicznego, pul-
sometru, mini lokalizatora GPS, kijków
nordic walking i innych akcesorii spor-
towych, otrzymali zdobywcy trzech
pierwszych miejsc. Jak co roku uho-
norowano również najstarszego i naj-
młodszego uczestnika zawodów.
Podczas gdy do tańca przygrywa-
li „Białopotocanie” – Muzyka z Pienin
wśród wszystkich uczestników zawo-
dów rozlosowano dodatkowe nagrody
niespodzianki.
Uroczystego wręczenia nagród dla
wszystkich wyróżnionych zawodników
dokonał Prezes Zarządu ZEW Niedzica
S.A. – Grzegorz Podlewski.
Anna Sinko
fot.Szymon Pierwoła
fot.: www.zzw-niedzica.com.pl
Sport i Turystyka
Na Spiszu
Do walki o prestiżową, główną
nagrodę imprezy stanęło w tym roku
46 zawodników, którzy rywalizowali
w czterech grupach wiekowych, w ka-
tegorii kobiet i mężczyzn. Tradycyjnie
i w tym roku, zawody nabrały między-
narodowej rangi. A to za sprawą na-
szych południowych sąsiadów, którzy
licznie pojawili się na stoku i skutecznie
podnieśli poprzeczkę w rywalizacji.
W tym roku także natura okaza-
ła się łaskawa dla organizatorów za-
wodów. Podczas gdy na okolicznych
wzgórzach szalał porywisty wiatr, po-
łudniowo-wschodnie stoki Sosny tonę-
ły w promieniach słońca, co dodatkowo
XIV Otwarte Zawody w Narciarstwie
Alpejskim o Puchar Prezesa Zespołu
Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
- relacja
Wysoki poziom umiejętności sportowych prezentowali tego-
8
roczni uczestnicy XIV Otwartych Zawodów w Narciarstwie Al-
pejskim o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzi-
ca S.A., które odbyły się w minioną niedzielę na Polanie Sosny
w Niedzicy.