background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
15
Fakty
Na Spiszu
Widok
z Gogolowej Grapy
Milon Marian, Czarna Góra
Dziś na grapie znów go spotkałem,
Znów go widzę, czuję i słyszę
I z łakomstwem wielkim połykam
Widok, co me serce kołysze.
Murań klęknął na dwa kolana
I przeciąga się grzbietem rudym
Pod Okulnem Rdzawa Polana
Szafranowym zakwitła cudem.
I Tatr wyrzeźbione popiersie
Na cokole jurgowskich piargów
Halny wieje po kępach wierszem,
Potok szuka z brzegiem zatargów.
Tu na grapie w smrekowej ramie
Stoi mego serca kaplica.
Prócz Turbacza i Babiej Góry
Niebu kłania się Sokolica.
Rybi Potok i Biała Woda
Już w szampańskie wpadły objęcia,
Słonko stułę podało złotą,
Tęcza była świadkiem poczęcia.
Białki, naszej kochanej rzeki,
Co przyrzekła wierność góralom
Podhalańskim i spiskim – na wieki,
Piargom, kępom, lasom i halom.
Chcę ten widok oprawić w złoto.
A gdyby go brakło czasami,
Obiecuję karmić tęsknotą
I obficie podlewać łzami.
REDYK KARPACKI
2013
Projekt „REDYK KARPACKI TRANSHUMANCE 2013” nawiązuje do wielo-
wiekowej wędrówki pasterzy wołoskich z owcami, które doprowadziły do zasie-
dlenia Karpat i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej
społeczności zamieszkujące Karpaty.
Pomysł redyku z owcami zrodził się
w głowach tych ludzi, którzy chcą upamiętnić dziedzictwo kulturowe lu-
dów pasterskich, a zwłaszcza Wołochów, kto zasymilowali się w społe-
czeństwie polskim i ościennych krajach karpackich.
Celem Redyku jest międzynarodowe spotkanie ludzi żyjących i two-
rzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania
bogactwa kulturowego mieszkańców, jak również unikatowej przyrody
oraz sposobu na zrównoważony rozwój terenów górskich.
Redyk będzie prowadzony w swojej ponadnarodowej archaicznej formie przez
obszar górski Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Polski i Czech. Owce w okresie od maja
do sierpnia 2013r. powędrują w naturalnym dziennym rytmie wypasu zachowu-
jąc przy tym wszelkie bezpieczeństwo.
Więcej na stronie internetowej http://www.redykkarpacki.pl/