background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
5
Wydarzenia
Na Spiszu
Zapowiedź
Całość przygotowywana jest przez mieszkańców Łapsz Niżnych, przez kilkadziesiąt zaangażowanych osób. Próby trwają
od połowy lutego, scenariusze wzbogacane są co roku w nowe elementy, zmienia się również oprawa muzyczna, dekoracja,
część strojów – w tym roku niektórzy wystąpią w strojach spiskich, a część tekstów będzie mówiona gwarą. Każda z postaci
jest inna i wyjątkowa – w odgrywaniu ról bierze udział ok. 70 osób - od dzieci po młodzież i dorosłych różnych zawodów.
Wszystko po to aby uczestnicy mogli jak najlepiej przeżyć misterium i przygotować się Świąt Zmartwychwstania i odebrać
przesłanie jakie niesie tegoroczne Misterium. Na misterium do Łapsz Niżnych wszystkich serdecznie zapraszamy.
należący do parku technologicznego
ZEW. Interesował się prowadzonymi
tam przez inżynierów Spółki badania-
mi prototypowych elektrowni wiatro-
wych i instalacji hybrydowych..
O szczerej życzliwości Ś.†P.
Księ-
dza Kardynała Józefa Glempa wobec
gospodarzy elektrowni świadczy oso-
bista dedykacja, jaką Prezes Podlewski
zachował w swoich zbiorach:
„Na pamiątkę miłego spotkania w Nie-
dzicy dla p. Grzegorza Podlewskiego z wy-
razami uznania i błogosławieństwem
24.VIII.2012
+Józef kard. Glemp”
Podczas gdy, 24 stycznia br. -
w dzień po śmierci Kardynała, cały kraj
wspominał tego niezwykłego człowie-
ka, pasterza kościoła, my wracaliśmy
pamięcią do tak przecież niedawnego
spotkania z Nim… trochę ze smutkiem,
trochę też z pokorą i wdzięcznością dla
losu, który u zmierzchu jego życia nas
właśnie wyróżnił – dając możliwość na
ostatnie spotkanie…
Anna Sinko
ŁAPSZAŃSKIE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Jak co roku od kilku już lat łapszańska parafia organizuje Misterium Męki Pańskiej, którego myślą
8
przewodnią są w tym roku rozważania i teksty na temat wiary (w związku z rokiem wiary) i elemen-
ty regionalne (w związku z przeżywanym w parafii i miejscowości jubileuszem 700-lecia).
„Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu...zawierzyć!”
Misterium Niedzieli Palmowej – 24 marca, 2013r godz. 14.30
– kaplica kościoła w Łapszach Niżnych
„Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.”
Misterium Wielkiego Czwartku – 28 marca 2013r godz. 18.00
– kaplica kościoła w Łapszach Niżnych
„Wierzę, aby zrozumieć”
Misterium Wielkiego Piątku29 marca, 2013 godz. 12.00
- rozpoczęcie w kaplicy przy kościele,
Droga Krzyżowa na Kalwarię Spiską.
organizatorzy, Parafia św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
Państwu Annie i Julianowi Kowalczykom wraz z Rodziną
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci
ukochanej Mamy
Ludmiły Kowalczyk
z domu Stanek
Redakcja Gazety „Na Spiszu”,
Związek Polskiego Spisza
i pracownicy Drukarni MK