background image
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Nr 1 (86)
ROK 2013
ISSN 1234–2262
Cena: 4,00 zł
XIV Otwarte Zawody w Narciarstwie
Alpejskim o Puchar Prezesa
ZEW Niedzica S.A. - relacja s. 22
Kartka z historii Polski,
s. 7
Wspomnienie
ks. Jana Sarny,
s. 16
Niedziela Palmowa na Spiszu,
s. 2 i 34
XXIII Śpiskie Zwyki
, s. 11
Frystyk w dzień wesela.
O tradycji i zwyczajach na s. 28
f
ot.W
. K
ubina
f
ot. z ar
ch. J
. B
udza
f
ot.J
. K
ow
alczyk
Euro zaszkodzi
turystyce,
s. 23
f
ot.J
. K
ow
alczyk
f
ot. www
.lapsz
enizne.pl
f
ot. f
ot. Sz. Pierwoła