background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
2
Fotoreportaż
Na Spiszu
Niedziela Palmowa w Łapszach Niżnych
... i w Bukowinie Tatrzańskiej
XXIII Śpiskie Zwyki,
więcej na str. 11
Topienie Marzanny
f
ot.W
. K
ubina
f
ot.J
. K
ow
alczyk
f
ot.J
. K
ow
alczyk
f
ot. www
.lapsz
enizne.pl