background image
35
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
Parada orkiestr dętych z Gminy Łapsze Niżne została 
zorganizowana w dniu 24 sierpnia 2008r. na Koronie Zapo-
ry w Niedzicy  przez Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach 
Niżnych  z siedzibą w Niedzicy  i Zespół Elektrowni Wod-
nych Niedzica S. A. 
W  paradzie  wzięło  udział  pięć  orkiestr  dętych:    OSP 
z Frydmana i Łapsz Wyżnych,  Orkiestra Dęta działająca przy 
Urzędzie Gminy Łapsze Niżne oraz  dwie z miejscowości 
Kacwin, występujących pod nazwą: Wiejska Orkiestra Dęta 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
Każda z orkiestr zaprezentowała pół godzinny program. 
Można było usłyszeć walce, mazurki, polki. Wspaniałym zja-
wiskiem, jest fakt, iż do orkiestr dętych należy coraz to więcej młodzieży, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość. 
Parada cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców naszej gminy jak i turystów zwiedzających 
okolicę, którzy w wakacyjny dzień obok podziwiania widoków  mogą posłuchać  radosnych dźwięków melodii.
fot. Krystyna Milaniak
Wystawy czasowe
w zamku Dunajec w Niedzicy
Wokół Zamku Dunajec w Niedzicy skupia się życie kultural-
ne. Dowodem na to są organizowane przez dyrekcję zamku Ewę
i Krzysztofa Mazur liczne wernisaże, wystawy prac malarskich
i fotograficznych. W sezonie letnim można było podziwiać ma-
larstwo Krystiana Wilka, zatytułowane „Pejzaż naznaczony chary-
zmatem”.Z kolei Henryka Uta Gnatowska była autorką wystawy
obrazów olejnych. Natomiast Pani Jolanta Gładyszewska – Tybur
z mężem Januszem zatopili w obrazach krajobraz Pienin. Dodat-
kowo można było podziwiać witraże ich autorstwa.
W czasie wakacji młodzież uczestniczyła w projekcie Demo-
carte w ramach Polskiego Forum Edukacji Europejskiej. Efektem
ich pracy była wystawa obrazów, fotografii oraz wykonanie spek-
taklu dotyczącego inkaskiej księżniczki Uminy.
Tak więc turysta zwiedzając zamek mógł również poznać
współcześnie tworzone dzieła przez artystów, dla których zamek
od zawsze był inspiracją , inwencją do tworzenia.
Międzynarodowe Zawody
w Powożeniu Zaprzęgu
Konnych w Osturnii
 Osturnia dzięki oryginalnej, drewnianej zabudowie  jest 
odkrywana przez  turystę, który spotka tu  ciekawych ludzi 
kulturę i ciszę. Ostatni dzień wakacji 31 sierpień ściągnął 
miłośników zawodów konnych, które nabrały  charakteru 
międzynarodowego. Obok Słowaków uczestniczyli w nich 
Polacy z pobliskiej Łapszanki.
Wśród zaproszonych gości obecni byli starosta nowotar-
ski Bogusław Waksmundzki, wójt gminy Łapsze Niżne Pa-
weł Dziban, wice wójt Antoni Sowa, dyrektor GOK -u Kry-
styna Milaniak. oraz Józef Harabin- burmistrz miasta Spiska 
Stara Wieś, Krystyna Gregorićkova – starosta wsi Osturnia
Zawody polegały na rywalizacji w następujących  kon-
kurencjach np. załadowaniu  i rozładunku drewna, prze-
ciąganiu  drewnianych  bali  na  czas,  akrobacji  młodzieży 
na koniu. W czasie kiedy furmani odpoczywali  wystąpił 
regionalny zespół „Śpisoki”, działający przy Gimnazjum 
w Łapszach Niżnych. Podczas występu zebrana publiczność 
wraz z zespołem śpiewała spiskie pieśni.
Elżbieta Łukuś, fot. Krystyna Milaniak
Na fot. Autorzy wystawy Jolanta i Janusz Tybur z Ewą
Jaworowską - Mazur (w środku)
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
– Wakacyjne wydarzenia kulturalne na Spiszu –