background image
43
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
Śladami błogosławionego
Jak co roku VI klasa SP w Łapszach Niżnych brała udział 
w wycieczce - pielgrzymce śladami patrona szkoły - bł. ks. 
Józefa Stanka. W dniach 17-21.09 uczniowie wraz z opieku-
nami zwiedzili: Wadowice, Częstochowę, Warszawę, byli w 
miejscach uświęconych bohaterstwem i męczeństwem Pola-
ków, m.in. bł. ks. Józefa Stanka.              tekst i fot. JK
Przy relikwiach błogosławionego
w warszawskim kościele Pallotynów
W kaplicy pw. bł. ks. J. Stanka w Muzeum Powstania
Warszawskiego
Pod pomnikiem poległych na wschodzie - Warszawa
fot. Beata Magiera