background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
36
Dzieci z Drohiczyna
na Spiszu –lipiec 2008
W czasie wakacji przyjechała do nas z rewizytą gru-
pa dzieci z Drohiczyna. Podczas pobytu zwiedzali muzeum 
w Rabce, uczestniczyli w zajęciach malowania na szkle, 
uczyli się spiskich zabaw i tańców, zwiedzali Spisz i okoli-
ce. Towarzyszyły im nauczycielki i uczniowie SP i Gimna-
zjum w Łapszach. 
 
 
         red.
20 lat Towarzystwa
Przyjaciół Orawy
i 150 rocznica urodzin
Piotra Borowego
Lipnica Wielka 11.10.2008 r.
Na niedzielnej sumie w lipnickim kościele modlono się 
w intencji Piotra Borowego w 150 rocznicę urodzin oraz 
20-tu lat Towarzystwa Przyjaciół Orawy.
Mszę  odprawiał  Ksiądz  Proboszcz  Zbigniew  Zięba, 
a ujmujące i nakłaniające do przemyśleń o własnym życiu 
kazanie o Piotrze Borowym wygłosił Ksiądz Władysław 
Pilarczyk.
Po Mszy Świętej przedstawiciele samorządu lipnickiego 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Orawy złożyli kwiaty na grobie 
Piotra Borowego a następnie w lipnickim GOK-u odbył się 
nadzwyczajny Zjazd TPO z wręczeniem dyplomów medali 
za działalność w stowarzyszeniu oraz krótki program po-
święcony P. Borowemu. Miłym akcentem była promocja 
płyty CD z nagraniem pastorałek orawskich, które otrzymali 
wszyscy uczestnicy spotkania. Zwieńczeniem uroczystości 
był regionalny posiłek orawski.   
 
Red.