background image
23
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
Powódź AD 2008
Gwałtowne deszcze w górach w dniach 23,24,25 lipca 
2008 roku spowodowały wyjątkowo „jadowitą” powódź. 
Tym razem nie wystąpiły z brzegów lokalne potoki. Za to 
połączone siły największych tatrzańskich potoków sprawiły, 
że w pewnym momencie zamknięto wszystkie mosty na rze-
ce pomiędzy  Spiszem i Podhalem.  Fale wezbranej  Białki 
jak pijany odbijały się od brzegu do brzegu wyrywając lu-
dziom nieraz kawał pola, porywając setki smereków, które 
tworzyły groźne zatory zmieniające główne koryto. Oprócz 
strat spowodowanych zalaniem, zwłaszcza w rejonie Nowej 
Białej, Białka zniszczyła most do Krempach, obmyła przy-
czółek mostu im. J. Plucińskiego w Czarnej Górze, groźnie 
podmyła przęsła w Brzegach i we Frydmanie. Akcja ratow-
nicza ograniczyła szkody, a z pomocą powodzianom przy-
szły władze lokalne i rządowe.           tekst i foto Jan Budz