background image
27
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
W stodole zaadaptowanej na nowoczesną wiejską
remizę ze środków Leadera
Degustacja lokalnych wyrobów w sklepie regionalnym
LGD Wartburg
Park drobiowy w miejscowości Möhra
Nowoczesna kotłownia
w adaptowanym starym majątku
ziemskim
Rolnictwo ekologiczne z hodowlą owcy i tura w majątku ziemskim koło Creuzburga