background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
26
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
Z wizytą studyjną w Portugalii
17-23.02.2008
Przydomowe gospodarstwo w regionie Alentejo
Produkcja i sprzedaż lokalnych wyrobów
Przedstawicielka FAPY z Warszawy na tle
lokalnych produktów portugalskich
Prezentacja polskich
wyrobów regionalnych
i w Niemczech
24-27.02.2008
Poczta dla 600 mieszkańców Monsaraz
Village, powstała ze środków Leadera