background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
18
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum w Łapszach Niżnych 5 marca br. odbył się pół-
finałowy turniej o Puchar Polskiego Związku Unihokeja
w kategorii młodzików. Na półfinałowe zmagania zjechały
do Łapsz drużyny: MUKS Gepard Mielec, UKS Wiatr
Ludźmierz oraz UKS Tęcza Unisport N.Targ. Czwartą
drużyną walczącą o wejście do finałów Polski była spiska
drużyna z Łapsz Niżnych UKS Halny trenowana przez
nauczyciela wf - Arkadiusza Pysza.
Rozgrywki półfinałowe w unihokeja, z prawej UKS „Halny”
Łapsze Niżne, marzec 2005
Spiska dru¿yna w finale Polski
Turniej stał na wysokim poziomie, mecz były niezwy-
kle zacięte i wyrównane. Zakończył się on sukcesem dru-
żyn ze Spisza i Podhala, które w całości (3) awansowały do
finałowego turnieju. Spiska drużyna walczyła w składzie:
Karkoszka Sebastian, Sowa Bartek, Timek Mateusz, Ho-
roba Henryk, Sowa Marcin, Karkoszka Dominik, Pirchała
Michał, Bryja Krzysztof, Tkaczyk Dawid, Dziadkowiec
Stanisław, Dziadkowiec Jan ( kl. V-VI). Bramki dla UKS
Halny strzelili: Sowa Marcin -4, Karkoszka Dominik - 3,
Dziadkowiec Stanisław - 2.
Turniej finałowy odbędzie się w maju br., najpraw-
dopodobniej u jednej ze zwycięskich drużyn z północy
Polski. W finałowych rozgrywkach spotka się 6 najlep-
szych drużyn w Polsce.
Niewątpliwie największą niespodzianką jest awans
drużyny z Łapsz Niżnych, ale jest to odzwierciedlenie
ciągłej i systematycznej pracy z dziećmi w szkole podsta-
wowej. Szkoda, że to co udaje się z trudem i zaangażowa-
niem dzieci osiągnąć w ciągu trzyletniej pracy w szkole
podstawowej nie jest kontynuowane w gimnazjum.
Stąd też UKS „Halny” działający przy Szkole Podsta-
wowej w Łapszach Niżnych wyraża swoją wdzięczność
i podziękowanie zarówno Wójtowi Gminy mgr inż. An-
toniemu Kapołce, jak i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
mgr Julianowi Kowalczykowi za wsparcie finansowe
i organizacyjne turnieju.
Arkadiusz Pysz, Mariusz Wojtas
Niedzica jest jednym z bardziej interesujących miejsc
turystycznych w Polsce. Najciekawsze położenie pośród
wszystkich miejscowości Pienin oraz funkcjonujące tu
wyciągi narciarskie sprawiają, że na okolicznych stokach
nie brakuje miłośników narciarstwa.
Uroki zimy w Niedzicy
Na nartach można pojeździć w ośrodku „Polana So-
sny”. Wyciągi narciarskie znajdują się w pobliżu przejścia
granicznego Niedzica-Łysa nad Dunajcem.
Wszystkie trasy są sztucznie dośnieżane i oświetlo-
ne, co pozwala na bezpieczne korzystanie z nich, nawet
do późnych godzin wieczornych. Jazdę uprzyjemnia
nagłośnienie. Różne skale trudności zjazdów zapewniają
komfort zarówno początkującym jak i zaawansowanym
narciarzom. Stoki są profesjonalnie przygotowane przez
ratraki. W obrębie kompleksu znajduje się wypożyczal-
nia sprzętu zimowego i punkt gastronomiczny. Dużym
zainteresowaniem cieszy się licencjonowana przez PZN
szkoła narciarska, która zapewnia solidne przygotowanie
do jazdy na nartach dla dzieci i dorosłych.
Atrakcyjne położenie Niedzicy, wspaniałe widoki, do-
skonale funkcjonująca baza turystyczna, stwarzają doskonałe
warunki wypoczynku nie tylko w lecie ale i zimą.
Tekst i fot. Wojciech Marcin Niczewski