background image
27
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
mówi komendant
Posterunku Policji w Łapszach Niżnych st. aspirant
Leszek Sięka.
Posterunek Policji powrócił do Łapsz Niżnych
w 2003 roku po krótkim okresie integracji z policją
w Nowym Targu.
Obecnie Łapszański Posterunek Policji posiada sześciu
policjantów. Kierownikiem Posterunku Policji w Łapszach
Niżnych jest st. aspirant Leszek Sięka, asystentem do
spraw kryminalnych - aspirant Zbigniew Karkoszka zaś
zespół prewencji stanowią: sierżant sztabowy Bolesław
Giełdoń (dzielnicowy), sierżant sztabowy Stefan Knapczyk
( dzielnicowy), starszy sierżant Edward Słowik i starszy
posterunkowy Marian Szaluś.
Posterunek w Łapszach Niżnych swoim działaniem
obejmuje teren gminy Łapsze Niżne. Stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego w okresie roku 2004 znajduje się
na poziomie dobrym. W roku 2004 odnotowano tylko
45 zdarzeń w następujących kategoriach:
a) bójki i pobicia - 4,
b) kradzież cudzej własności - 16,
c) kradzież pojazdu - 1,
d) kradzież z włamaniem - 16,
e) uszkodzenie mienia - 3,
f) uszkodzenia ciała - 5,
g) groźby karalne - 4,
h) nietrzeźwi kierowcy - 8,
i) kłusownictwo - 1,
j) przywłaszczenie i zniszczenie mienia - 2,
k) naruszenie zakazu sądowego - 1,
l) nie płacenie alimentów (niealimentacja) - 1,
ł) znęcanie się - 3,
m) sprzedaż alkoholu nieletnim - 2,
n) wypadek drogowy - 1,
o) pożar - 3,
p) oszustwo - 1,
r) uchylanie się od służby wojskowej - 2,
Ponadto zanotowano jeszcze takie wykroczenia jak:
- zakłócenie ładu i porządku - 6, (Art. 51 par.2 KW)
- zakłócenia ruchu drogowego - 4, (Art. 86 par. 1 KW)
- kierujący pojazdami po spożyciu alkoholu do 0,5 promila
- 2, (Art. 87 par 1 KW)
- nieprzestrzeganie przepisów o wychowaniu w trzeźwości
- 2, (Art. 43 KW)
- zniszczenie mienia - 5, (Art. 124 KW)
- szkodnictwo leśne - 1, (Art. 158 KW)
- niszczenie przyrody - 1, (Art. 58 Ustawy o ochronie
przyrody)
Policja ukarała pięćdziesięcioma mandatami niesfor-
nych obywateli na sumę 4870 zł, w tym w innych katego-
riach niż ruch drogowy - dwudziestoma pięcioma.
Wylegitymowano pięćdziesiąt osób, zatrzymano cztery
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz siedemnaście
dowodów rejestracyjnych.
Przeprowadzono 126 interwencji:
- domowych - 46,
- sąsiedzkich - 22,
- nieporozumień rodzinnych - 29,
- innych - 38,
Zatrzymano 13 osób, w tym:
- do wytrzeźwienia - 7,
- do sprawy - 6,
Ponadto funkcjonariusze Posterunku Policji w Łap-
szach Niżnych w analizowanym okresie uczestniczyli 133
razy na spotkaniach ze społeczeństwem w ramach pro-
gramu „Unikaj Zagrożeń” jak również w 20 spotkaniach
dotyczących programu „Bezpieczne Wakacje 2004” a także
przeprowadzili działanie w zakresie „Wagarowicz” itp.
Policja ma nadzieję na lepszą współpracę z miesz-
kańcami gminy. Niepokój budzi to, że wiele osób wie kto
dokonał danego przestępstwa, jednak gdy policja robi do-
chodzenie to te osoby milczą i nie chcą zeznawać.
Niepokojące jest również to, że wiele przestępstw jest
dokonanych przez nieletnich jak np.: włamania do domków
letniskowych oraz do ośrodków użyteczności publicznej
jak szkoła we Frydmanie czy Gminny Ośrodek Kultury
w Niedzicy. Na szczęście odzyskano skradzione mienie, zaś
sprawcy będą musieli odpowiadać przed sądem.
Niepokój budzi także sprzedaż alkoholu nieletnim,
ciągle zdarzają się takie przypadki, że sprzedawca jest tak
pazerny iż sprzedaje alkohol osobie niepełnoletniej.
Biorąc pod uwagę tak ilość, jaki rodzaj popełnionych
przestępstw na terenie działania policji w Łapszach Niż-
nych, można powiedzieć, że jest spokojna gmina.
opr. M. Pukański
Policjanci podczas zajęć profilaktycznych
z niżnołapszańskimi uczniami
W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE
ŻYJE SIĘ
CICHO I SPOKOJNIE