background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
24
dziej panoramy tatrzańskie, spojrzeć z góry na położenie
wsi Jurgów, Brzegi, Białka i Czarna Góra. Do Rzepisk
można dojechać od drogi prowadzącej z Bukowiny Dolnej
do Jurgowa. Jedna z dróg (ślepa) prowadzi na Bryjów
Potok i Pawliki, druga (od Jurgowa) na Potok Wojtycz-
ków i Grocholów i dalej przez Łapszankę do Niedzicy.
Droga ta powstała dzięki zabiegom i ofiarnej pracy spo-
łecznej Wojciecha Jurgowiana (Jadama), który niestety
już nie żyje. Budowa dróg dojazdowych do wsi ostatnich
20 latach XX wieku oraz dróg polnych była sprawa ży-
wotną dla tej oddalonej od świata wsi. Ogromna w tym
zasługa długoletniego sołtysa Jana Budza (Grófa), którego
wspierała zgrana grupa społeczników. Rzepiska należą
do wsi bogatych w lasy, pachnące ziołami łąki i polany.
Znajduje się w nich bogactwo podtatrzańskiej flory i fauny.
Będąc w Rzepiskach można bez końca słuchać opowiadań
o przygodach przemytników przekraczających nielegal-
nie granicę. Wieś ma przyjazny klimat i jest atrakcyjna
Rady Gminy Andrzej Czernik. W radzie wieś reprezentuje
Józef Maciczak, a wspiera go we wszystkich sprawach
sołtys wsi Wojciech Madeja. Chociaż przysiółki rzepiskie
noszą miano „potoków” wieś odczuwała coraz większy
brak wody na codzienny użytek jak też na potrzeby gospo-
darcze. Dlatego samorząd gminny z uporem realizuje bu-
dowę dużego wodociągu z ujęcia w Jurgowczyku (obecnie
doprowadzany jest prąd do pompowni) z przepompownią
koło Ośrodka rekolekcyjnego. Niedługo woda popłynie
do domów na Grocholowym i Wojtyczkowym Potoku,
a docelowo planuje się z jego sieci doprowadzić wodę na
Pawliki i Bryjów Potok. Ostatnie powodzie zniszczyły
Budowa wodociągu w Rzepiskach
na Wojtyczkowym i Grocholowym Potoku
dla amatorów: spokoju, nieskażonej i dzikiej przyrody,
wędrówek pieszych i rowerów górskich. Zimą wieś ocze-
kuje na narciarzy. W letnie i zimowe wieczory miejscowi
górale chętnie spotykają się z turystami przy „watrze”,
a specyficzną atmosferę potęgują spiskie melodie i przy-
śpiewki. Mieszkańcy Rzepisk to lud prosty i twardy, ale
bardzo otwarty wobec przyjezdnych, lecz posiadający
wszystko, aby sprostać potrzebom turystów. Można się
o tym w każdej chwili przekonać. Nic więc dziwnego,
że osiedla się tu wielu ludzi z głębi Polski, a ilość chętnych
do kupna działki budowlanej stale wzrasta. Co najmniej od
10-15 lat do wsi zaczęli zaglądać turyści. Dzisiaj nikt się
nie dziwi, że wieś staje się modna. Miejscowi gazdowie
w odpowiedzi na zapotrzebowanie otwarli swoje domy
i przyjmują turystów. Nie brakuje ich ofert w folderach
gminnych, a nawet w internecie.
Rzepiska jest spiską miejscowością wchodzącą
w skład gminy Bukowiny Tatrzańska, gdzie aktualnie Wój-
tem Gminy jest Józef Milan Modła a przewodniczącym
Ośrodek rekolekcyjny księży Marianów
wąskie drogi i przepusty w całej wsi. Dzięki operatyw-
ności samorządu i przy wsparciu mieszkańców nie tylko
usunięto szkody, ale wykonano szereg prac inwestycyj-
nych, które zapobiegną podmywaniu dróg w przyszłości.
Niezależnie od tego co roku żwirowane są drogi polne,
w zeszłym roku wykonano nową drogę prowadzącą od
drogi wojewódzkiej wprost do Ośrodka Rekolekcyjnego,
a dalej do drogi gminnej na Grocholowym Potoku. Ze
strony odwiedzających Rzepiska słychać coraz więcej
zachwytu, ale też krytyczne uwagi w sprawie remontu
ogrodzenia cmentarza na Bryjowym Potoku. Gościom
żal starych sosen, które tworzyły niepowtarzalny klimat
tego miejsca. Obecnie płot jest piękny, plac się poszerzył
ale zniknął czar, którego nikt już chyba nie jest wstanie
odtworzyć.
We wsi mieszka wielu znanych ludzi, o których
w przyszłości chcielibyśmy coś napisać w naszej ga-
zecie. Rozgłos Rzepiskom przynosi działalność Domu
Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Księży Marianów na
Grocholowym Potoku. Piękna panorama Tatr, niepowta-
rzalna atmosfera sprawiają, że jest to idealne miejsce dla
organizujących rekolekcje, dni skupienia, konwiwencje
oraz dla zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku.
Spokój i przyroda pozwalają na wyciszenie i duchowe