background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
16
O tym, że mieszkańcy Spisza są pracowici i zdolni,
nie trzeba nikogo przekonywać. Kolejny raz udowodniła
to młoda frydmanianka AGNIESZKA NOWOROL-
SKA, uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół
we Frydmanie, która zajęła 1 miejsce w województwie
małopolskim w czterostopniowym konkursie języka
niemieckiego. Pomimo, że w konkursie wystąpiło około
3 tysiące gimnazjalistów z Małopolski, Agnieszka poko-
nywała kolejne etapy. Finał był bardzo przyjemny, zdolna
uczennica odebrała nagrodę z rąk Generalnego Konsula
Austrii w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty
w galerii Konsulatu Generalnego Austrii. Wcześniej
jednak Agnieszka musiała wykazać się bezbłędną znajo-
mością języka niemieckiego oraz znajomością muzyki au-
striackiej, bo właśnie te dwa elementy łączył konkurs.
Agnieszka uczy się języka niemieckiego od klasy
drugiej szkoły podstawowej. Trochę później rozpoczę-
ła naukę drugiego języka angielskiego. Nie ukrywa,
że właśnie z językami obcymi wiąże w przyszłości nadzie-
ję na zdobycie solidnego wykształcenia i pracę zawodową.
Pierwszy etap pokonała na piątkę, gdyż zgodnie z prawem
oświatowym jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego
w części humanistycznej i ma możliwość kontynuowania
nauki w dowolnie wybranej szkole średniej.
Agnieszka obok zainteresowań językowych lubi mu-
zykę i sport, również w tej dziedzinie odnosi sukcesy ze
swoimi koleżankami z gimnazjum w grach zespołowych
na poziomie powiatowym. Uwielbia podróże, motywa-
cją do nauki języka obcego była możliwość zwiedzania
krajów Europy. Kilka razy już odwiedziła Austrię, gdzie
przekonała się o potrzebie znajomości języka kraju, który
się odwiedza. W tej chwili, kiedy odpadł stres związany
z egzaminem, zastanawia się nad wyborem liceum. Na
podjęcie decyzji zostało niewiele czasu.
Dla młodych mieszkańców Spisza często później
wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy do różnych krajów
Europy przykład Agnieszki Noworolskiej powinien poka-
zać sens i potrzebę znajomości języków obcych. Okazuje
się, że nasi uczniowie bez jakichkolwiek kompleksów
mogą rywalizować ze swoimi rówieśnikami z dużych
ośrodków i tę rywalizację wygrywać.
Gratulację należą się również nauczycielce Agnieszki
- Małgorzacie Furczoń, germanistce pracującej od dzie-
więciu lat we Frydmanie. Chociaż Pani Małgorzata Fur-
czoń jest mieszkanką Nowego Targu, zawsze podkreśla,
że świetnie się jej pracuje z ambitną spiską młodzieżą
i ciągle swe plany zawodowe wiąże z Frydmanem.
Małgorzata Wojtaszek
Redakcja „Na Spiszu” przyłącza się do gratulacji
i życzy dalszych sukcesów zarówno Agnieszce Noworol-
skiej jak i Małgorzacie Furczoń.
Agnieszka Noworolska (z prawej), laureatka wojewódzkiego
konkursu języka niemieckiego ze swoją nauczycielką
Małgorzatą Furczoń, fot. Piotr Wojtaszek
Od 1999 roku Spiski Międzyszkolny Klub Sportowy „Szafran” prowadzi zawody sportowe Szkół Podstawowych
na terenie Gminy Łapsze Niżne. W rozgrywkach systematycznie bierze udział sześć szkół:
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz, Kacwin, Niedzica oraz Frydman, czasem dołączają się dzieci z Łapszanki
i Falsztyna, a także z sąsiednich gmin: Krempachy, Dutsztyn, Nowa Biała i Knurów.
Takie spotkania sportowe to doskonała forma integracji dzieci od najmłodszych lat. Już uczniowie klas I-III
uczestniczą w zawodach dla najmłodszych, czyli „Świątecznego konkursu Baw się razem z nami”. Każde zawody
to ogromna rywalizacja, ale zawsze zgodna z zasadami „ Fair Play” dzieci uczą się panować nad sposobami przeja-
wiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, podporządkować regułom pracy zespołowej.
Powstrzymywać się od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze.
W roku szkolnym 2004/2005 od września do marca dzieci spotkały się na zawodach 11 razy: „Mini piłka ręczna
(dziewcząt)”, „ Mini piłka ręczna (chłopców)”, „ Biegi przełajowe”, „ Unihokej (dziewczęta, klasy V-VI), „ Unihokej
(chłopców, klasy V-VI), indywidualny i drużynowy Turniej Tenisa Stołowego, „Świąteczny Turniej Baw się Razem
z Nami”, oraz liga unihokeja klas IV dziewczęta 2 rzuty, chłopcy 2 rzuty.
Zdolni Spiszacy
Sport szkolny w gminie Łapsze Niżne
2004/2005
