background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
10
FORMY AKTYWNOŚCI SZKOŁY
1. We wsi:
• Jasełka szkolne 26 grudnia każdego roku w Domu Stra-
żaka,
• Festyn z Patronem 23 maja każdego roku,
• Występy Zespołu Regionalnego „Majowy Wierch”,
• Sprzątanie Kacwina 2 razy w roku /jesienią i na
wiosnę/,
• Zbiórka złomu /2 razy w roku przy okazji sprzątania
Kacwina /,
• Zbiórka makulatury, używanych baterii /przez cały rok/,
• Zbiórka książek do biblioteki szkolnej /przez cały rok/,
• Gromadzenie eksponatów do szkolnego kącika regio-
nalnego /przez cały rok/,
• Uroczystości szkolne i państwowe /cały rok/.
2. W gminie:
• Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łapsze
Niżne /w maju każdego roku /,
• Spiska Watra / w lipcu każdego roku /,
• Zwyki Spiskie / styczeń, luty każdego roku /,
• Zawody Sportowe / przez cały rok /.
3. W powiecie:
• Konkurs Wiedzy o Spiszu / w listopadzie każdego roku/,
• Konkurs Wiedzy o Pieninach / Kwiecień każdego roku/,
• Turniej Ekonomiczny / marzec każdego roku/,
• Konkurs „Nad wodą wielką i czystą” / kwiecień każ-
dego roku /,
• „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”,
• Zawody sportowe /przez cały rok/,
• Konkurs „Matka w oczach dziecka”.
4. W województwie:
• Małopolski Konkurs Humanistyczny / co roku /,
• Małopolski Konkurs Przyrodniczo – Matematyczny,
• Małopolski Konkurs Plastyczny „Trzeźwymi bądźcie”,
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych,
• Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych.
5. Ogólnopolskie:
• Literackie Dumania Szkół im. Jana Pawła II /co roku/,
• Konkurs Wiedzy o Słowacji /co roku/,
• Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym /co
roku/,
• Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Młodzież zapobiega
pożarom” /co roku/
• Akcja „Góra grosza”
• Zawody sportowe „Coca-cola Cup” /co roku/.
Młodzież naszej szkoły bierze aktywny udział
w życiu Kacwina i gminy Łapsze Niżne. Swoją postawą,
wiedzą i umiejętnościami godnie reprezentują szkołę, jej
patrona, dając świadectwo owocnej pracy i współpracy
nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny w myśl motta:
Uczyć się, aby wiedzieć.
Uczyć się, aby działać.
Uczyć się, aby być.
Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi.
Anna Cisak dyr. Szkoły Podstawowej
Im. Ojca Swiętego Jana Pawła II w Kacwinie
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie
ul. Jana Pawła II 41
34-441 Niedzica
tel. (0 18) 2627171
e-mail: spkacwin@poczta.onet.pl
tekst: Anna Cisak, foto z arch. parafii i szkoły
Stare budynki szkolne z przełomu XIX i XX w. z lewej tzw. „Organistówka”