background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
14
- trzy równorzedne drugie miejsca - Szczepan Szewczyk
z Kacwina, Dorota Surma z Czarnej Góry i Tomasz Pi-
sarczyk z Frydmana
w konkursie śpiewu ludowego
kategoria dziecięca:
pierwsze miejsce otrzymał Michał Król z Kacwina
kategoria młodzieżowa:
- trzy równorzędne pierwsze miejsca uzyskały: Dariusz
Bizub i Maciej Stefaniak z Frydmana oraz Magdalena
Chmiel z Niedzicy
- drugie miejsce - Marcela Celuszak z Kacwina
„Spiszaki” z łapszańskiego gimnazjum podczas występu
w konkursie gawęd:
kategoria dziecięca
- pierwsze miejsce otrzymała Mariola Milaniak z Nie-
dzicy
- trzy równorzędne drugie miejsce - Karolina Kiedziuch
i Klaudia Froncz z Niedzicy oraz Krzysztof Miśkowicz
z Trybsza
- dwa równorzędne trzecie miejsca - Iwona Grońska
z Niedzicy i Małgorzata Miśkowicz z Trybsza
kategoria młodzieżowa:
- trzy równorzędne pierwsze miejsca uzyskały: Maria
Grońska i Magdalena Chmiel z Niedzicy oraz Maciej
Wenit z Kacwina
- drugie miejsce - Monika Milaniak z Niedzicy
- dwa równorzędne trzecie miejsca - Anna Sołtys z Łapsz
Wyżnych i Edyta Jurkowska z Frydmana
kategoria dorosłych:
- trzecie miejsce - Karol Żołądek z Frydmana
Uczestniczące w konkursie zespoły otrzymały
wyróżnienia.
Kategoria młodzieżowo - dorosła
Zespół „Majowy Wierch” z Kacwina otrzymał nagro-
dę pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta
złotych), za całość programu i znakomite utanecznienie
grupy oraz staranny ubiór.
Zespół „Frydmanianie” z Frydmana także nagrodę
pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie czterysta
złotych), za całość programu, realizację ciekawego tematu
i zgodnie z sytuacją właściwy dobór strojów.
Zespół „Czardasz” z Niedzicy podobnie - nagrodę
pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta
złotych) za całośc programu przekazanego z wielką kul-
turą wykonawczą zgodnie z obyczajowością spiska.
Zespół „Śpisoki” z gimnazjum w Łapszach Niżnych,
otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 350 złotych
(słownie : trzysta pięćdziesiąt złotych) za wydobycie
ciekawej obyczajowości, związanej z paseniem krów,
charakterystyczny regionalny śpiew i towarzyszącą
w tańcu własną, młodzieżową muzykę.
Zespół „Ciardasie” z Czarnej Góry podobnie jak
wyżej - nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych
(słownie: trzysta złotych), za ładny spiew i utanecznienie
dużej grupy dzieci i młodzieży.
Kategoria dziecięca
Zespół „Trybskie dzieci” z Trybsza, otrzymał nagro-
dę pieniężną w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta
złotych) za poprawnie dobrany temat do wieku dzieci,
ładny tradycyjny śpiew i dbałość o staranną prezentację
stroju.
Zespół - grupa regionalna ze Szkoły Podstawowej
w Łapszance, otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości
200 złotych (słownie dwieście złotych, za próbę realizacji
z dziećmi trudnego tematu kolędniczego.
Zespół „Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych również
nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych (słownie:
dwieście złotych), za staranne przygotowanie strojów do
postaci w Jasełkach.
Występującemu gościnnie zespołowi „Podhale”
z Jurgowa Komisja oraz organizator przyznali wyróżnienie
w wysokości 300 złotych za bardzo dobre wykonanie
tańców jurgowskich oraz ogólne wrażenie artystyczne.
„Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych