background image
1
Nr 1 (55) ROK 2005 ISSN 1234-2262 Cena: 3,50 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
W sobotę 2 kwietnia 2005 r. zmarł
Ojciec Święty Jan Paweł II - papież.
Osoba umiłowanego Ojca Świętego
zawsze znaczyła wiele dla mieszkań-
ców Spisza. Dlatego też wspieraliśmy
modlitwą różańcową jego zmagania
z chorobą. Modlitwie towarzyszyła
nadzieja, że stan zdrowia jeszcze
się poprawi. W Drodze Krzyżowej
w rzymskim Coloseum Papież uczest-
niczył już tylko za pośrednictwem te-
lewizji, co uświadomiło nam, że zbliża
się kres Jego ziemskiej wędrówki. Nie-
pokojące wiadomości o stanie zdrowia
przyszły w piątek rano. Z napięciem
słuchaliśmy radia i telewizyjnych rela-
cji. W sobotę ze wszystkich kościołów
płynęły rzewne modlitwy.
Modlitwa Spisza
Pożegnanie Ojca Świętego
Przelot Ojca Świętego Jana Pawła II nad Spiszem w 1997 r. - w głębi Zamek w Niedzicy.
Fot. z arch. L`osservatore Romano
Uroczysty apel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kacwinie,
7.04.2005 r. - prezentacja szkoły wewnątrz numeru. Foto J. Kowalczyk
Msza święta żałobna po pogrzebie Ojca Świętego - kościół
pw. Trójcy Świętej w Czarnej Górze, 8.04.2005 r. Foto J. Budz
ciąg dalszy na str. 2