background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
28
Marian Pukański - Panie Tadeuszu, od kilku miesięcy
istnieje w gminie punkt porad dla osób uzależnionych
od alkoholu. Jak Pan sądzi, czy te osoby mogą powstać
i wyzwolić się z tego paskudnego nałogu i mają szanse
na normalne życie w swoim środowisku , czy są to osoby,
którym już nic nie pomoże?
Tadeusz Waradzyn - Pracuję tu dopiero trzeci mie-
siąc i jak na razie odniosłem takie wrażenie, że wszyscy,
którzy mają wpływ na funkcjonowanie tego punktu,
postąpili bardzo poważnie i podeszli uczciwie do takiego
problemu jakim jest alkoholizm.
Niejednokrotnie mówiliśmy z pracownikami zaj-
mującymi się problemem alkoholizmu z urzędu oraz
z funkcjonariuszami policji, że koniecznie potrzebny jest
na terenie gminy punkt porad osobom uzależnionym od
alkoholizmu. Problem alkoholizmu nie dotyczy tylko
tej osoby uzależnionej, która nadużywa alkoholu, czyli
potocznie mówiąc tego pijaka. Problem ten dotyczy także
jego najbliższych; a więc żony, matki, dzieci, bo można
powiedzieć, że z tego powodu cierpi cała rodzina alkoho-
lika. Bywa też tak, że cierpi także otoczenie tj. najbliżsi
sąsiedzi, przypadkowo napotkani przechodnie itp.
I zorganizowanie takiego punktu porad na terenie
gminy, gdzie terapeuta może rozmawiać z osobą uzależ-
nioną , z jego rodziną - stwarza szanse na ratowanie tego
człowieka z tego okropnego nałogu.
Bardzo słuszne jest podejście do tego problemu Pana
Wójta, a także Rady Gminy i utworzenie tego punktu
na terenie gminy chociaż z tego względu, że dojazd do
Nowego Targu jest trudniejszy niż do Łapsz Niżnych,
ponadto można łatwiej zebrać te osoby uzależnione,
a trzeba pamiętać, że są to osoby trudne, a alkoholizm jest
choroba specyficzną.
Oczywiście nie ma tu takich możliwości jak w po-
radni lekarskiej, gdzie przychodzą pacjenci dobrowolnie
bo chcą się leczyć, ale i ta choroba jest też inna. Natomiast
prawie każdy uzależniony od alkoholu uważa, że nie jest
z nim jeszcze tak źle. Dlatego najpierw jest sprzeciw tej
osoby, która tu przyjdzie na wezwanie z Urzędu. Często
są to osoby już z wyrokami sadowymi, nad którymi
„czuwają” kuratorzy sądowi, ale są też i takie osoby,
które po rozmowie na komisji antyalkoholowej doszły
do wniosku, że alkoholizm im zagraża i trzeba z tym coś
robić, ale same nie mają do tego siły i odwagi.
Myślę, że zorganizowanie takiego punktu terapeu-
tycznego na miejscu w gminie jest bardzo wskazane
i korzystne dla osób pragnących z niego korzystać i chcą-
cych się leczyć i to do całkowitego wyleczenia jakim jest
abstynencja. Wymaga to jednak sporo czasu, silnej woli
osoby uzależnionej, pomocy ze strony jego najbliższych
tj. żony , dzieci, rodziny, środowiska w którym przebywa
czy pracuje dany człowiek.
- A jak ten problem wygląda na terenie innych
gmin?
- Nie podejmuję się oceny tego, jak jest w innych
gminach , ponieważ nie wiem jak wygląda ten problem
poza tymi gminami, z którymi współpracuję. Obecnie
pracuję na terenie ośmiu gmin i w takich powiatach jak
Zakopane, Nowy Targ i Limanowa, i wydaje mi się, że jest
to uzależnione od stopnia zaangażowania się miejscowej
ludności w rozwiązywanie tego problemu. Jeżeli istnieją
tam ludzie, którzy dostrzegają zło, jakie wynika z nara-
stającego alkoholizmu to oczywiście robią wszystko, aby
temu zapobiec. Natomiast osoby już uzależnione otaczają
opieką, tak aby mogły wrócić do normalnego życia.
Wydaje się również, że nasilenie alkoholizmu
występuje u ludzi, którzy mają mało zajęć, mają różne
kłopoty i nie umieją z tego wybrnąć sami. Szukają więc
pocieszenia, i rozwiązania swoich problemów w gronie
ludzi im podobnych, niestety często już uzależnionych
lub nie stroniących od picia alkoholu. Duży wpływ na
wzrost pijaństwa , a w konsekwencji na rozwój choroby
alkoholowej miał poprzedni system polityczny, ponieważ
mimo zakazów picia w miejscu pracy, nie przestrzegano
tego, a wódka była dobrym środkiem na przymykanie
oczu osobom odpowiedzialnym za ład i porządek na
terenie firmy.
Obecnie jest chyba lepiej, bo trzeźwy pracownik to
dobry pracownik, a o dobrego pracownika lepiej zadbać
niż nowego wykształcić.
- Dziękuję za rozmowę i życzę Panu sukcesów
w pracy, aby problem alkoholizmu był u nas dostrzegany,
tak przez osoby już dotknięte, jak i przez całe społeczeń-
stwo.
Osoby uzależnione od alkoholu mogą korzystać
z porad terepeutycznych w budynku Urzędu Gminy
w Łapszach Niżnych w każdą środę od godz. 7,30 do
godz 10,30.
Opr. M. Pukański
O PROBLEMACH ALKOHOLIZMU
rozmawiamy z terapeutą Tadeuszem Waradzynem