background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
10
- Rozumiem, że była to twórczość pisana z potrze-
by serca i nieukrywana przed światem – „wkładana do
tzw. szuflady”, jak czyni to wielu poetów. Aby „złożyć
hołd” starała się pani o publikację swojego dorobku
literackiego.
- Debiutowałam na łamach czasopism regional-
nych.
- Pozytywne recenzje to…?
- W artykule „Na swojską nutę” Andrzej Jazowski
pisał tak: „Długo na spiskiej niwie nie było młodego
adepta pióra. Odeszli ludzie, którzy rozwijali na Spiszu
twórczość literacką m.in. Jan Pluciński, Walery Pluciński,
Michał Balara. Po nich dopiero teraz pojawiły się młode
talenty poetyckie, są to m.in. Helena Budzowa, Maria
Mondel, Maria Waniczkowa i Barbara Paluch”.
- Nagrody, wyróżnienia…?
- W 1987 roku w konkursie literackim na XII Świato-
wym Dniu Młodzieży i Studentów otrzymałam II nagrodę
w kategorii poezji za wiersz „Czy warto?” I tu się zaczęło!
Później było wiele wierszy, nagród i wyróżnień.
- Pani twórczość obejmuje utwory poetyckie pisa-
ne językiem literackim, gwarą spiską, gawędy spiskie
i nie tylko.
- Tak, osobny rozdział zajmuje poezja religij-
na. Napisanych utworów jest dużo. Drukowane były
w czasopismach regionalnych m.in. „Podhalance, „Dunaj-
cu”, „Na Spiszu”, „U św. Katarzyny” w Nowym Targu,
a także znajdują się w „Antologii Podhalańskiej Poezji
Gwarowej” i Almanachu Poezji Religijnej „ A Duch
Wieje Kędy Chce”.
Barbara Paluch
Krempachy
Boze Narodzynie
W Boze Narodzynie
jedlicka sie śfiyci
Jezus się narodziył
radujcie sie śfiynci!
I Wy sie radujcie
w Redakcyjnyj budzie
pisojcie ciekawiyj
i weselcie ludzi
Nief Wos pokrzepuje
malyńko dziecina
Wspiyro siyćkie siyły
odbiyro zmortwieynia!
- Pani zainteresowania wykraczają poza tzw. krąg
poetycko-gawędziarski.
- Innym kręgiem moich zainteresowań jest teatr.
Wszystko zaczęło się od szkolnego teatrzyku. Wraz
z dziećmi z naszej szkoły przedstawiliśmy „Zbójnickie
gynślicki” M. Balary. Scenariusz do tej legendy pisaliśmy
sami. Za spektakl ten, małych form teatralnych, teatrzyk
z Krempach prezentujący w sztuce spiski folklor zdobył
Grand Prix w przeglądzie teatralnym 3 województw:
krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. A potem
były inne sztuki i nowe nagrody.
- Jaką tematykę podejmuje Pani w swej twórczo-
ści?
- Tematyka jest różnorodna – tradycja, współcze-
sność a także hołd dla ludzi zasłużonych dla regionu
i kościoła.
- Obecnie jest Pani na emeryturze i pewnie więcej
czasu poświęca Pani na pisaniu wierszy, gawęd..?
- Obecnie przygotowuję do druku wiele utworów
poetyckich. Moje utwory poetyckie deklamowane były
i są przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich w wielu konkursach poetyckich.
- Dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów
w krzewieniu tradycji i kultury Spisza poprzez lite-
racką twórczość gwarową.
Barbara Paluch
Krempachy
Noworocne życynia
Życe Wóm w tym roku
scyńścio i wiele dobrego
opieki Bozyj Dzieciny
i rządu mądrego
A Wóm kochane gaździnki
coby się Wóm dobrze hodówały świnki
cobyście miały pełne stodoły
coby wos nigdy nie bolały poły
A Wóm chłopy życe w tym roku
coby wos baby miały na oku
coby wóm duzo robić nie kozały
i cosik grosa na piwko dawały