background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
2
2
5 listopada 2004 roku odbył się
w Szkole Podstawowej w Dursztynie kolej-
ny ponad gminny Konkurs wiedzy o Spiszu.
Jego celem jest popularyzowanie wiedzy
o Spiszu.
Organizatorzy - zarząd nowotarskiego
oddziału PTTK i Zarząd Główny Związku
Polskiego Spisza, zaprosili do udziału szko-
ły podstawowe z całego Spisza i nie tylko.
Organizatorów reprezentowali: Celina Sor-
dyl, Jagoda Jurkowska i Jan Strycharski
z PTTK oraz Julian Kowalczyk z ZPS.
Oto drużyny, które wzięły udział w te-
gorocznej edycji konkursu, wraz z opieku-
nami:
1. S. P. Trybsz - opiekun Maria Kaczmarczyk
2. S.P. Niedzica - Elżbieta Łukuś
3. S.P. Leśnica - Mariola Ziemianek
4. S.P. Dursztyn - Ewa Michalik
5. S.P. Łapsze Wyżne - Beata Kwak
6. S.P. Łapsze Niżne - Julian Kowalczyk
7. S.P. Krempachy - Anna Chmielowiec
8. S.P. Nowa Biała - Jadwiga Sokołowska
9. S.P. nr 1 Czarna Góra - Marian Kikla
10. S.P. nr 2 Czarna Góra - Bogumiła Złahoda
11. S.P. Frydman - Andrzej Młynarczyk
12. S.P. Kacwin - Maria Wnęk
Pierwszym zadaniem do wykonania
było rozwiązanie testu przez trzy osobo-
we drużyny reprezentujące każdą ze szkół.
Pytania dotyczyły historii i współczesności
Spisza, jego zabytków, topografii, przyrody,
życia i działalności wybitnych postaci zwią-
zanych z tą ziemią.
Na scynście, na zdrowie, na to Boze Narodziynie,
Na tyn Nowy Rok, na te wielgie Świynta,
Winsujym Wom syćkiego nojlepsego,
Zebyście mieli w kozdym kontku po dziesiątku w kumorze i w oborze,
Zebyście mieli telo wołkók kielo w płocie kołkók,
Zebyście mieli telo cielicek, kielo w lesie jedlicek,
Zebyście mieli telo owiecek, kielo w mrowisku mrówecek,
Cobyście na wiesne orali śtyroma pługami, jak nie śtyroma to trzoma,
Jak nie trzoma to dwoma, a jak nie dwoma to jednym, ale cogodnym,
Cobyście sie docekali scynśliwie drugiego takiego Bozego Narodzynio,
Przy mniyjsyk grzychak, więksyk radościak, w Boskik miyłościak
Cego dej Boze.
Winsuje Wom Redakcjo
KONKURS WIEDZY O SPISZU
Laureaci konkursu
Dzieci szkolne z Dursztyna
Uczestnicy wycieczki pod kasztelem frydmańskim