background image
1
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
Nr 4 (54) ROK 2004 ISSN 1234-2262 Cena: 3,50 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Relacja na str. 3 i 36
Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w No-
wym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek
Podhalan i Związek Polskiego Spisza podpisały Dekla-
rację Współpracy.
Góralskie porozumienie
Relacja z wycieczki uczniów krempaskiego gimna-
zjum do Warszawy na str. 9
Otwarcie nowego budynku Szkoły
Podstawowej w Białce Tatrzańskiej
Świêto Niepodleg³ości
W tym roku przypadło 100 – lecie pobytu Józefa
Piłsudskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. W związku
z tą rocznicą postanowiono, że gminne uroczystości od-
będą się w dniu 11 Listopada 2004 roku.
Prezentacja wsi Krempachy,
s.11
Od 1 września 2004 roku Szkoła Podstawowa
w Białce Tatrzańskiej rozpoczęła naukę w nowym bu-
dynku, który stanowi północno-wschodnie skrzydło
obecnej szkoły.
Relacja z uroczystości na str. 15
Fot. J. Kowalczyk
FOT
O CIRRUS
Fot. St. Budzyński
Pan poseł w otoczeniu góralek z Krempach
Relacja na str. 4
Fot. Z. Łukasz