background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
17
Abiturienta wspierał jego profesor To-
masz Gronkowski, równie emocjonal-
nie przeżywający koncert, jak rodzice
Zofia i Józef Łukaszowie. Ojciec –
także Józef – jest organistą w Krempa-
chach, syn zatem ma możliwość czerpać
najlepsze wzorce z tradycji rodzinnej.
W programie koncertu znalazły się
utwory, zaliczane do podstawowego
repertuaru organowego. Zaczął stan-
dardem koncertowym czyli Preludium
w stylu klasycznym (Prelude in Classic
Style) amerykańskiego kompozytora
i organisty Gordona Younga. Koncert
zdominowały kompozycje Jana Se-
bastiana Bacha, w kolejności: Christ,
der du bist der helle Tag BWV 766,
Schmücke dich, o liebe Seele BWV
654, Sonata Es-dur BWV 525, Toc-
cata con Fuga d-moll BWV 565, Va-
let will ich dir geben BWV 736. Z wy-
czuciem i emocjonalnie zagrał toccatę
z fugą, słynną improwizację Bacha.
W muzykologii w nazwie jakoś pomi-
ja się powszechną fugę i zapisuje jako
Toccata d-moll. Józef Łukasz zagrał też
kompozycję Vater Unser im Himmel-
reich - Georga Böhma, jednego z czo-
łowych niemieckich organistów i kom-
pozytorów barokowych, a zakończył
występ utworem Pièce héroïque Césa-
ra Augusta Francka – profesora orga-
nów i improwizacji konserwatorium
paryskiego. Gdy skończył, na chwi-
lę zapanowała cisza, a potem wszyscy
wstali i na stojąco bili brawa. Zbierał
zasłużone gratulacje. Dobrze zapo-
wiada się przyszłość muzyczna Józe-
fowi Łukaszowi, wszystko przed nim,
ma dopiero dwadzieścia lat, a już wy-
kazał się dobrą techniką i warsztatem!
Szkoda, że na bis nie zagrał Panis An-
gelicus (Chleba anielskiego) Franc-
ka, jak już tegoż kompozytora wybrał
na zakończenie koncertu. Usłyszeli-
śmy za to fragment Marsza Weselne-
go Mendelssohna, co wszyscy uznali
za radosne podsumowanie koncertu.
Kościół w Gronkowie z nowymi orga-
nami nadaje się do kontynuacji koncer-
tów organowych na najwyższym pozio-
mie artystycznym.
Ryszard Remiszewski
FESTYN RODZINNY DZIEŃ DZIECKA
Już po raz czwarty 5 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Nie-
dzicy oraz Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Spisza byli orga-
nizatorami Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
Program przewidywał występy zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszej
części widowni. Zaczęło się regionalnie, na scenę wkroczył dziecięcy zespół z Ka-
cwina, który zaprezentował liczne spiskie tańce i przyśpiewki. Kolejnym punktem
programu był występ grupy baletowej „Piruet”, także z Kacwina. Malutkie balet-
nice, tańczące w rytm wiedeńskich klasyków chwyciły za serca całą publiczność.
Wszystkim niezadowolonym z niedzielnej, zmiennej pogody, humor popra-
wił skecz w wykonaniu grupy teatralnej z Gimnazjum w Łapszach Niżnych, zaś
uczestnicy warsztatów muzycznych zaprezentowali swoje umiejętności w mini
koncercie skrzypcowym. Pokaz tańca współczesnego dały dziewczyny tworzące
zespół ,,Unique”
z Nowego Targu.
Jednym z najważniejszych punktów programu był finał Konkursu Talentów.
Młodzi wykonawcy prezentowali rozmaite umiejętności. Nie zabrakło popisów
tanecznych, wokalnych muzycznych, była także gra aktorska. Jury po obejrzeniu
10 finalistów przyznało następujące miejsca:
I miejsce Alicja Krzysiaczek – śpiew
II miejsce Szymon Horoba – gra na instrumencie
III miejsce Józef Jamróz, Przemysław Magiera – gra aktorska
wyróżnienie: Anna Trybuła, Agata Łyszczarz, Julia Molitorys, Julia By-
czyk - taniec współczesny.
Podczas kolejnego występu cała publiczność przeniosła się na dryfujące mo-
rze, towarzysząc Florentynie w jej niecodziennych przygodach. Muzyczny spek-
takl artystów z Krakowa okazał się wielkim sukcesem! Na zakończenie w mini
recitalu zaśpiewała Klaudia Milaniak z Frydmana.
Mimo nieciekawej pogody zabawa trwała na całego! Najmłodsi mogli korzy-
stać z dodatkowych atrakcji, takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, elektryczne samo-
chodziki i wiele innych!
Całą imprezę poprowadziła, jak zawsze, niezawodna Pani Katarzyna
Kubasiak.
MM
NAKRĘTKI ZBIERAĆ KAŻDY MOŻE…
Do końca maja br. zebrano ok. 10 ton plastikowych nakrętek, a bę-
dzie ich na pewno więcej, bo akcja wciąż trwa, a pomoc jaką ofiarowuje-
my w ten sposób Michałkowi jest bezcenna. Zbiórkę nakrętek w naszej
okolicy rozpoczęła szkoła we Frydmanie i trwa ona już drugi rok. W akcje
włączyły się kolejne szkoły. To bardzo proste wystarczy tylko odkładać ze
zużytych opakowań wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki: duże i małe,
różnych kształtów i kolorów, a dalej przekazać je do najbliższej szkoły bio-
rącej udział w akcji. Wszystkie nakrętki są magazynowane
w szkole we Frydmanie i transportowane do specjalnej fir-
my w Myślenicach. Dzięki temu pozyskane pieniądze
przeznaczane są na dalszą rehabilitację i leczenie Mi-
chałka Brynczka.
Zbierajmy więc nakrętki, bo zbierać je każdy może …
bak
Ludzie
Na Spiszu