background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
9
Fakty
Na Spiszu
W niedzielę 3 lipca 2011r. przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Niedzicy miała miejsce XVI ,,Śpisko Wa-
tra” - czyli letni przegląd zespołów regionalnych z te-
renu Spisza. Po uroczystym zapaleniu ogniska przez
Wójta Gminy Pana Pawła Dziubana na scenie rozpo-
częła się prezentacja zespołów. Spiskie tańce przedsta-
wiły zespoły: „Honaj” z Dursztyna, Zespół Regionalny
z Kacwina, ,,Mali Frydmanianie” z Frydmana, ,,Śpiso-
ki” z Łapsz Niżnych, ,,Mali Tonecnicy” i ,,Zielony Ja-
wor” z Krempach, ,,Małe Podhale” z Jurgowa, ,,Cepelia
Podhale – Grupa Spiska” z Jurgowa oraz ,,Czardasz”
z Niedzicy. Po sąsiedzku, ze Spiskiej Starej Wsi swoje
umiejętności zaprezentował zespół ,,Maguranka”. Nie
zabrakło też gości z Podhala. Charakterystyczne góral-
skie tańce pokazały zespoły: ,,Odrowążanie” z Odrową-
ża Podhalańskiego i ,,Mali Maniowianie” z Maniów.
Na zakończenie przeglądu zagrał zespół „Śpasy”. Ca-
łość imprezy poprowadzili znani Spiszacy: Pan Jan Budz
oraz Pan Józeł Kapołka. Współorganizatorem tegorocznej Śpiskiej Watry było Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i okolicy-
lokalna grupa działania skupiająca i wspierająca, także finansowo działania mieszkańców Spisza i Podhala na obszarze 3
gmin: Łapsze Niżne, Nowy Targ i Bukowina T.
Oprócz uczty dla ducha, nie zabrakło też tej dla ciała. Był oczywiście grill i mała gastronomia, ale o prawdziwe, regio-
nalne przysmaki zadbało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Niedzicy. Na stole przez nie przygotowanym pojawiły się
m.in. dziadki, rogi, grulowniki, moskole, bufty, nie zabrakło kapuśników, kiszki, pasztetu i swojskiego chleba z bryndzą.
M.M
XVI ,,Śpisko Watra”
„Na spiskom nute”
czyli 15 lat zespołu „Ciardasie”
W dniu 18.06.2011 roku 15 lat obchodził zespół „Ciardasie”. W intencji członków i sympatyków zespołu w Kościele
p.w. Przemienienia Pańskiego w Czarnej Górze - Zagórą odprawiona została Msza święta. Z okazji jubileuszu zorganizo-
wano „Posiady Na Śpiskom Nutę”. Pięknym występem zespół potwierdził swoją wysoką klasę. Oklaskiwali go mieszkańcy
i zaproszeni goście. Nie zabrakło życzeń i kwiatów.
Praca na niwie kultury spiskiej wydała w Czarnej Górze wspaniałe owoce, a wielka w tym zasługa Mariana Kikli i chęt-
nych do współpracy młodych ludzi – zarówno toniecników, jak i muzykantów. Uroczystości zakończono zabawą ludową.
Redakcja gazety „Na Spiszu” również gratuluje osiągnięć, a dołączając się do powinszowań życzymy dalszych sukcesów,
bo to co robi zespół „Ciardasie”, jest to pięknym przykładem odbudowy i promocji naszej autentycznej spiskiej kultury.
JB
f
ot. Mateusz Głodek, www
.buk
owinatatarzanska.com