background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
3
4 czerwca
• Św. Kwiryna – odpust w Łapszach
Niżnych
5 czerwca
• Gminny Festyn Rodzinny z okazji Dzień
Dziecka
7 czerwca
• szkoła w Łapszach Wyżnych otrzymuje
imię Bł. Jana Pawła II
13 czerwca
• Św. Antoniego – odpust w Trybszu
19 czerwca
• Św. Trójcy – odpust w Czarnej Górze
22 czerwca
• zakończenie roku szkolnego – HURA!
24 czerwca
• Św. Jana – odpust w Dursztynie
26 czerwca
• Matki Bożej Nieustającej Pomocy –
odpust w Rzepiskach Grocholów Potok
Rzepiska
29 czerwca
• Świętych Piotra i Pawła – odpust w Łap-
szach Wyżnych
1 lipca
• Najświętszego Serca Pana Jezusa –
odpust w Łapszance
3 lipca
• Śpisko Watra w GOK-u w Niedzicy
10 lipca
• Rozgrywki futbolowe o Puchar Wójta
Gminy Łapsze Niżne
16-17 lipca
• Wielkie Spiskie Granie w Łapszach
Niżnych z tegoroczną gwiazdą - „Lom-
bardem”
22 lipca
• Św. Marii Magdaleny – odpust w Nowej
Białej
opracowała redakcja
1 maja
• Beatyfikacja Papieża Po-
laka Jana Pawła II, a z tej
okazji Droga krzyżowa
dziękczynna na Kalwarii
Spiskiej
• Miłosierdzia Bożego – od-
pust w Rzepiskach Bryjów
Potok
3 maj
• Matki Bożej Królowej Pol-
ski – odpust we Falsztynie
5 maj
• Konkurs Talentów w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (GOK)
w Niedzicy
8 maj
• Św. Stanisława – odpust we
Frydmanie
20-21 maj
• konferencja międzynaro-
dowa w Zamku „Dunajec”
w Niedzicy
25 maja
• bierzmowanie w Niedzicy
• Niedzica - poświęcenie
nowej kaplicy pogrzebowej
przez kard. Stanisława Dzi-
wisza
26 maja
• Dzień Matki, konspiracyjna
akcja „Róża” w gimnazjum
Łapsze Niżne
29 maja
• Wystawa pt. „Łapsze Niżne i Łapszanie
na starych fotografiach” przy kościele
św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
1 czerwca
• Dzień Sportów Letnich w Gimnazjum
w Łapszach Niżnych: rozgrywki futbo-
lowe i siatkówki
C
o
wydarzyło
się

na
s
piszu
?
SPIS TREŚCI:
Fakty Na Spiszu
100-lecie szkoły z Błogosławionym
Janem Pawłem II ..................................4
Beatyfikacje Jana Pawła II ...........................6
Instalacja Relikwii bł. ks. Józefa Stanka
SAC, w Kościele Trójcy Świętej na Solcu
w Warszawie, dnia 8 kwietnia 2011 r. ..7
XVI ,,Śpisko Watra” ...................................9
„Na spiskom nute” czyli 15 lat zespołu
„Ciardasie” .......................................... 9
Polsko-słowackie seminarium zamkowe
w Niedzicy .........................................10
Ludzie Na Spiszu
Poszerzony CV (cz.2) ...............................11
Moja szkoła podstawowa w Łapszach
Wyżnych ............................................15
Wygrał dyplom na organach – sukces
młodego organisty z Krempach ......... 16
Festyn rodzinny dzień dziecka ................. 17
Folklor Na Spiszu
Nowa Biała w Białce ................................ 18
Kacwińska majówka ............................... 19
Madziaryzmy w spiskiej gwarze ............... 20
Gorolskie Święto ..................................... 21
Z fascynacji do góralskich migracji ........ 22
Pójdźmy, pójdźmy na Rusinkę… .......... 23
Spisz na starej fotografii ......................... 25
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”
– polsko-słowackie spotkania
z muzyką ........................................... 28
Miejsca Na Spiszu
Tajemnica tatrzańskiej Pani .................... 29
Życie gospodarcze na Spiszu i Podhalu na
początku XXI wieku ........................... 31
Dom Pogrzebowy – Kaplica w Niedzicy . 33
Sport i Zdrowie Na Spiszu
Ciekawy świat przyrody .......................... 34
„Granitowi” strzeliło 40 lat ...................... 35
68. Tour de Pologne ............................... 37
Boża apteka ............................................ 37
Szkoła, Oświata Na Spiszu
Łapszańskie SKC na pikniku dobrych serc
i święcie wolontariuszy ..................... 38
Wycieczka łapszańskich gimnazjalistów
do „innego Krakowa” ........................ 38
Uczmy przez zabawę ............................... 39
Szkolne rozmyślania ............................... 39
Nauczanie najmłodszych ........................ 40
Felietony Na Spiszu
Niedźwiedź ............................................. 41
Tatrzańskie Niedźwiedzie ........................ 42
Co się da zrobić ..................................... 42
Po festynach, po bajaniach... .................. 43
UFO w Czarnej Górze ............................. 44
Sołtysi Na Spiszu
Sołtysi do władzy, rady ku pomocy... ...... 45
Recenzje
Prace Pienińskie – 20 wystrzał ............... 46