background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
10
Spisz odkryciem
Małopolski
Czek na 50 000 zł w tym roku powędrował do Tarnowa,
który zdeklasował pozostałych rywali w plebiscycie „Wiel-
kiego Odkrywania Małopolski 2009. Mimo, że oczekiwania
były wielkie, Spiszacy mogli liczyć jedynie na wyróżnie-
nia. Gmina Łapsze Niżne, bliska nagrody Gran Prix, zajęła
ostatecznie drugie miejsce po Tarnowie, a pozostali laureaci
ze Spisza otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody rozda-
no w Czorsztynie 9 października podczas uroczystej gali
połączonej z Małopolskimi Obchodami Światowego Dnia
Turystyki.
Tego dnia Czorsztyn, ubiegłoroczny zwycięzca konkur-
su, gościł u siebie nie tylko Leszka Zegzdę, Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego, który wręczał nagrody. Przy-
jechała również rzesza organizatorów, gości z pobliskich re-
gionów oraz zainteresowani mieszkańcy. Wszyscy czekali
na wyniki słuchając muzyki w wykonaniu kapeli „Lubań”,
orkiestry smyczkowej „Da Camera” z Nowego Targu oraz
zespołu Wawele. – Udowodniliśmy, że Małopolska napraw-
dę ma co promować, że ma wiele ciekawych terenów do od-
krycia i zaprezentowania go tym, którzy lubią szukać czegoś
nowego – mówił wicemarszałek Leszek Zegzda na zakoń-
czenie gali. W dniu jubileuszu plebiscytu wręczył też do-
datkową nagrodę Superodkrycia Dziesięciolecia Wielkiego
Odkrywania Małopolski. Przypadła ona w połowie Szlakowi
Architektury Drewnianej, który biegnie m.in. przez Jurgów,
Trybsz, Niedzicę i Kacwin.
- Dla nas to było duże zaskoczenie. O wyróżnieniu do-
wiedzieliśmy się dzięki telefonowi z „Gazety Krakowskiej”
– wspomina Leszek Stachura, laureat w kategorii agro-
turystyka. Wyróżniony dom wypoczynkowy, mimo że stoi
na uboczu Kacwina został doceniony przez turystów. – Dy-
plom, który zawiesiliśmy na ścianie świadczy o wysokim
standardzie naszej Stachurówki – dodaje Leszek Stachu-
ra. Zadowolenia nie krył też Paweł Dziuban, wójt Gminy
Łapsze Niżne, który dziękował pracownikom za wysiłek
szerzenia dobrego wizerunku gminy wśród zwiedzających.
– Bardzo ważnym dla nas zadaniem jest promocja regionu
i, jak państwo, widzicie czynimy to doskonale – powiedział
wójt Paweł Dziuban.
Spisz okazał się turystycznym asem w rękawie woje-
wództwa małopolskiego. W sumie zgarnął 5 spośród 22 te-
gorocznych wyróżnień. To zdecydowanie lepszy wynik od
Szczawnicy czy Zakopanego. Gratulujemy i z niecierpliwo-
ścią czekamy na „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2010”!
Wyróżnienia dla Spisza: Gmina Łapsze Niżne w kate-
gorii miejscowość/gmina, Restauracja „Dwór” w Niedzi-
cy w kategorii baza gastronomiczna, Pensjonat „Nowak”
w Łapszach Niżnych w kategorii baza noclegowa, „Sta-
churówka” w Kacwinie w kategorii agroturystyka, Szlak
Architektury Drewnianej jako Superodkrycie Dziesię-
ciolecia Wielkiego Odkrywania Małopolski.
Tuż za nimi uplasowały się: Niedzica, Kacwin, Niedzi-
ca – Zespół Elektrowni Wodnych, pensjonat „Pod Dłu-
gą Polaną”, „Chata Spiska” w Niedzicy, hotel „Pieniny”
w Niedzicy, „Chata z Kir” w Niedzicy, restauracja „Haj-
duk” w Niedzicy oraz Urszula i Marian Arendarczyk
z Niedzicy. Elżbieta Wadowska
Góry i górale
wyróżniają się w turystyce!
Gmina Bukowina Tatrzańska jest podhalańskim i mało-
polskim liderem w plebiscycie pod nazwą „Wielkie Odkry-
wanie Małopolski”. W tegorocznej edycji imprezy, organi-
zowanej przez „Gazetę Krakowską” i Urząd Marszałkowski,
przy współudziale Polskiej i Małopolskiej Organizacji Tury-
stycznej, Radia Kraków i krakowskiego oddziału Telewizji
Polskiej konkurowało ze sobą wiele podmiotów. Patronat
medialny nad imprezą sprawował portal Podhale24, Biał-
ka Tatrzańska została okrzyknięta „odkryciem dziesięciole-
cia”, baseny termalne w Bukowinie zwyciężyły w kategorii
„atrakcja turystyczna”, a „wydarzenie roku” to Sabałowe
Bajania. Imprezę organizuje już przez 43 lata Bukowiań-
skie Centrum Kultury - Dom Ludowy im. Franciszka Ćwi-
żewicza w Bukowinie Tatrzańskiej, a nagrodę odebrał Bar-
tek Koszarek. Małopolska to nasza wielka dziedzina, którą
nam powierzyła Opatrzność. Państwo, swoimi ofertami, tę
ziemię wzbogacacie – podkreślił Leszek Zegzda, wicemar-
szałek Małopolski, przemawiając do gości, przedstawicieli
branży turystycznej oraz licznych samorządowców woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. - Najważniejsze jest
to, że dzięki wam, poprzez dobrą turystyczną ofertę, ludzie
bardziej kochają świat, który ich otacza.
Górale zgarnęli najwięcej nagród i wyróżnień, stwier-
dził Marszałek. Ich przedstawiciele znaleźli się we
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG