background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
6
Boże Narodzenie
po nowemu?
W ubiegłym roku przez Europę Zachodnią przetoczyła się fala
dyskusji sprowokowanych przez organizacje lewackie, których
przedstawiciele żądali zakazu wystawiania szopek bożonarodze-
niowych. Obraz Marii i Józefa z Dzieciątkiem wraz ze zwierzęta-
mi rzekomo obrażał uczucia religijne „innych”. W Anglii samorząd
jakiegoś wielokulturowego miasta zorganizował nawet neutralne
i ponadczasowe „Święto Światła”. Iluminacje i zabawa pozwalały
zapomnieć, że tym światłem dla pogan jest Jezus, a jego zwiastu-
nem jaśniejąca Gwiazda Betlejemska.
W tym roku we Włoszech po „procesie o Krzyż”, kolejną po-
lemikę wywołał opisany przez prasę przypadek szkoły podstawo-
wej w Cremonie na północy kraju (o czym informował Onet.pl),
gdzie zastąpiono obchody Bożego Narodze-
nia ceremonią wymyślonego „Święta
Świateł” po to, by nie urazić wrażli-
wości uczniów - wyznawców in-
nych religii. Właśnie wieloet-
niczny charakter szkoły, do
której chodzą dzieci imi-
grantów z różnych
krajów, stał się
powodem decy-
zji podjętej przez
jednego z nauczy-
cieli. Rezygnacja
z Bożego Narodze-
nia wywołała pro-
testy niektórych
rodziców, rządzą-
cej w mieście pra-
wicowej Ligi Pół-
nocnej, a także
gorącą dyskusję
wśród polityków
w Rzymie.
Deputowana
koalicyjnej partii Lud Wolności Isabella Bertolini domaga się in-
terwencji ministerstwa oświaty. - Wielokulturowe delirium, które
zdaje się ogarniać nasz kraj - oświadczyła - przynosi coraz bardziej
gorzkie niespodzianki. - Źle rozumiane pojęcie tolerancji wobec cu-
dzoziemców prowadzi w rzeczywistości do obalenia naszych sym-
boli religijnych i naszych tradycji - dodała Bertolini.
Fundacja, prowadzona przez przewodniczącego Izby De-
putowanych Gianfranco Finiego wyraziła opinię, że rezygna-
cja z Bożego Narodzenia to nie „poprawność”, ale „idiotyzm”.
Decyzję szkoły jako „wzorcową” pochwaliła natomiast młodzie-
żówka włoskiej partii komunistycznej. Zobacz cały tekst i komen-
tarze na: http://wiadomosci.onet.pl/2094628,12,idiotyzm_zamiast_
bozego_narodzenia_w_szkole,item.html
Jan Budz - Czarna Góra
Śnieg
Radość zimy
i wesele dzieci
zaklęte w płatkach, drobinkach
igrających w słońcu
swawolnie tańczących
na wietrze
Śnieg
cisza
ukojenie
czas refleksji
nad przemijaniem
Zofia Łukasz
M
ilczące
A
nioły
Co z tego
nie mówią
nie chodzą
głowa
ręce
nogi…
inaczej
Co z tego
mają swój świat
- nie powiedzą
dziękuję
Tym
co serce na dłoni
Tylko…
słońce na twarzy
a oczy
roziskrzone szczęściem
Co z tego
inaczej
może bardziej
serdeczniej
i głębiej
kochają
upośledzeni
Dzieci Boga
Milczące Anioły