background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
8
AKCJA CARITAS
„TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ”
„Oto ja posyłam anioła przed Tobą
aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi”
Wj 23, 20-21
Na czas Adwentu tego roku Szkolne Koło Caritas
wraz z opiekunami zorganizowało podwójną akcję „Twój
Anioł Stróż” w obrębie społeczności gimnazjum i w ob-
rębie mieszkańców parafii
Łapsze Niżne. Udział w ak-
cji wzięły wszystkie osoby
szczerze zainteresowane mo-
dlitwą w intencji innych osób.
Założeniem tego niecodzien-
nego przedsięwzięcia była
modlitwa w intencji wylo-
sowanej osoby, która zgłosi-
ła chęć udziału i zapisała się
na listę. W samej szkole akcja
objęła 98 osób ( nauczycieli
i uczniów), a w parafii ok. 115
osób. Czas Adwentu jest cza-
sem szczególnym i właśnie w tym okresie może warto wię-
cej i inaczej pomyśleć o bliźnich, którzy żyją i mieszkają
obok nas, a o których czasem zapominamy w codziennej
modlitwie. Tymczasem można stać dobrym Aniołem Stró-
żem dla kogoś prosząc o potrzebne łaski dla niego, otaczając
go troską i po prostu życząc mu wszystkiego dobrego.
„Aniele, który czuwasz nade mną, Dziękuję, że jesteś…”
WIECOROWO
MODLITWA
Zakiel do pościele legnym
Uklynknóć sie nolezy,
Co koze sumiynie
Kied dziyń jus zapaduje-
to wysłuchać sie tys godzi
totyn to;
krziźwioncy głos bozy.
Przezyłef dzisiok s Tobom Boze,
rozmaite file …
zabocółef nieroz o inksyf,
o Tobie,
a nie o sobie.
Dobryś jacy Ty mój Boze
śtyry dwaścia godzin na około,
przeboc zef był płóny,
a s grzychóf zef sie nie
nie otrzónsnół naroz.
Nie fcym sie Cie boć,
boś miyłościom samóm;
cni mi sie choć kiedy
za Ojcyznóm Twojóm,
tamok, dzie zycie nojprowdziwse wiedóm
nasi świynci,
dobrzi anieli
coby była i na ziymi
Miyndzy nami.
Amen.
Wiersz jest autorstwa Ryszarda Kowalczyka,
pochodzi z tomiku poezji „Racyj pobozno
tropota” wydanego w 2008 roku.
DO SZOPY
HEJ PASTERZE
/ muz.i sł.trad.lud./
Do szopy hej pasterze
Do szopy bo tam cud
Syn Boży w żłobie leży
By zbawić ludzki ród
Ref.
Śpiewajcież aniołowie
Pasterze grajcież Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcież Go ze snu
Padnijmy na kolana
To Dziecię to nasz Bóg
Witajmy swego Pana
Miłości złóżmy dług
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG